Triamcinolon nasal

Generisk navn
Triamcinolon nasal
Handelsnavn
Nasacort
ATC-kode
R01AD11
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Nasacort nesespray susp 55 mikrog/dose

Egenskaper

Glukokortikoid med lokal antiinflammatorisk og antiallergisk effekt.

Farmakokinetiske data

Hos barn i alderen 2-5 år er clearance (Cl) og distribusjonsvolum (Vd) ca. 50% av den hos voksne.

Doseringer

Allergisk rhinitt
 • Nasalt
  • Nesespray
   • 2 år til 6 år
    [1]
    • 1 dose(r)/dose i hvert nesebor 1 gang daglig.
    • Behandlingsvarighet:

     Maks 3 måneder.

   • 6 år til 12 år
    [1]
    • 1 dose(r)/dose  i hvert nesebor 1 gang daglig. Ved svært plagsomme symptomer kan 2 doser i hver nesebor vurderes i korte perioder.
    • Behandlingsvarighet:

     Maks 3 måneder.

   • ≥ 12 år
    [1]
    • Startdose: 2 dose(r)/dose i hvert nesebor 1 gang daglig.
    • Vedlikeholdsdose: 1 dose(r)/dose i hvert nesebor 1 gang daglig.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen

Adrenergika, usammensatte preparater

Oksymetazolin

Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
R01AA05

Xylometazolin

Dexyl, Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider
R01AD01

Budesonid nasal

Budesonid Sandoz, Livicort
R01AD05
R01AD12
R01AD58

Flutikasonpropionat nasal

Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08

Mometason nasal

Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
R01AD09
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Veksthemming.

Følgende bivirkninger kan oppstå etter bruk av høye doser over lengre tid: Mentale eller atferdsmessige endringer, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet, søvnløshet, angst, depresjon og aggresjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Tendens til nysing og lett irritasjon foran i nesen i startfasen kan forekomme. Det pleier imidlertid å gå over. Tørrhet, skorpedannelse, ev. småblødninger sees hos noen få. Regelmessig skylling av nesen med saltvann og litt fuktighetsbevarende salve foran i nesen vil kunne eliminere disse plagene og gjøre at behandlingen vil kunne fortsette hos de aller fleste. Septumperforasjoner er beskrevet i noen sjeldne tilfeller i forbindelse med lokale glukokortikoider. Systemiske bivirkninger kan forekomme ved svært høy dosering (hyppige tilførsler), men sees ikke når legemidlene brukes i forskrevne doser.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Veksthemming: Veksthemming hos barn er rapportert ved bruk av terapeutiske doser med triamcinolon. Bruk lavest mulig effektiv dose. Ved langvarig bruk skal veksten kontrolleres regelmessig, og spesielt ved kombinasjon med inhalasjonssteroider ved samtidig astma. Ved veksthemming forsøk dosereduksjon og henvis til spesialist i pediatri, særlig hvis barnet er < 6 år. 

Andre systemiske bivirkninger: Følgende bivirkninger kan oppstå spesielt hos barn etter bruk av høye doser over lengre tid: Mentale eller atferdsmessige endringer, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet, søvnløshet, angst, depresjon og aggresjon.

(Kilde: SPC)

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Vurder nøye den totale mengde glukokortikoider som gis ved bruk av høye doser lokale glukokortikoider til barn som både behandles for rhinitt og astma.

Kontroll og oppfølging: Pasienter som står på lokale glukokortikoider over lang tid, bør kontrolleres med noen måneders mellomrom med tanke på lokale slimhinneskader, spesielt på neseskilleveggen.

Informasjon til pasienten: Det er svært viktig å opplyse pasientene om at den maksimale kliniske effekten av preparatene ikke kommer før det har gått noen dager. Forklar hvordan sprayingen utføres og nytten av ev. å bruke slimhinneavsvellende nesedråper på forhånd.

Referanser

 1. Genzyme Europe B.V., SmPC Nasacort (RVG 21837) 18-12-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose