Beklometason nesespray

Generisk navn
Beklometason nesespray
Handelsnavn
ATC-kode
R01AD01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Beklometason 50 mikrogram/dose nesespray: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Egenskaper

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Farmakokinetiske data

Ingen konsentrasjoner av beklometasondipropionat kan måles i plasma etter intranasale doser på 200 μg.

Doseringer

Allergisk rhinitt
 • Nasalt
  • ≥ 6 år
   [1] [2]
   • Start: 100 mikrogram/dose i hvert nesebor, 2 ganger daglig. Maks: 400 mikrogram/døgn. Etter stabilisering: Reduser dosen gradvis til minste effektive dose.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen

Adrenergika, usammensatte preparater

Oksymetazolin

Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
R01AA05

Xylometazolin

Dexyl, Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider

Budesonid nasal

Budesonid Sandoz, Livicort
R01AD05
R01AD12
R01AD58

Flutikasonpropionat nasal

Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08

Mometason nasal

Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
R01AD09
R01AD11
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Forsinket vekst.

Generelle bivirkninger

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Generelle kontraindikasjoner

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Hos barn skal høyden kontrolleres regelmessig. Hvis veksten er forsinket, må behandlingen vurderes på nytt, og dosen må om mulig reduseres til laveste effektive dose.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Uregistrert preparat, informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Referanser

 1. Sandoz BV, SmPC Beclometason (RVG 10957) 26-04-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. GlaxoSmithKline, SmPC Beconase US, www.gsksource.com, 2015, Sep

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose