Flutikason og azelastin nasal

Generisk navn
Flutikason og azelastin nasal
Handelsnavn
Dymista
ATC-kode
R01AD58

Flutikason og azelastin nasal

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Dymista nesespray susp 137 mikrog/dose/50 mikrog/dose

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kombinasjon av histamin-H1-antagonist (azelastin) og kortikosteroid (flutikason).

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Allergisk rhinitt
  • Nasalt
    • ≥ 6 år
      [1]
      • 1 spray (137 mikrogram azelastinhydroklorid + 50 mikrogram flutikasonpropionat) i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld).

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen

Adrenergika, usammensatte preparater

Oksymetazolin

Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
R01AA05

Xylometazolin

Dexyl, Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider
R01AD01

Budesonid nasal

Budesonid Sandoz, Livicort
R01AD05
R01AD12

Flutikasonpropionat nasal

Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08

Mometason nasal

Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
R01AD09
R01AD11
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

Bivirkninger spesifikke for barn

Veksthemming, fysiologiske og atferdsmessige bivirkninger

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Neseblod sees av og til. En del opplever ubehagelig lukt og smak (dysgeusi).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vurder nøye den totale mengde glukokortikoider som gis ved bruk av høye doser lokale glukokortikoider til barn som både behandles for rhinitt og astma.

Kontroll og oppfølging: Pasienter som står på lokale glukokortikoider over lang tid, bør kontrolleres med noen måneders mellomrom med tanke på lokale slimhinneskader, spesielt på neseskilleveggen.

Referanser

  1. Meda Pharma B.V., SmPC Dymista (RVG 114215) 07-02-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose