Aztreonam inhalasjon

Generisk navn
Aztreonam inhalasjon
Handelsnavn
Azactam, Cayston
ATC-kode
J01DF01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Azactam pulv til inj/inf væske, oppl 2 g
Cayston pulv+væske til inh væske oppl 75 mg/dose

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Aztreonam er et monobaktam, og det har kun betalaktamringen til felles med penicillinene og cefalosporinene. Antibakteriell virkningsmekanisme er som for øvrige betalaktamantibiotika, og midlet har følgelig baktericid effekt. Villtypestammer av Pseudomonas anses å være intermediært følsomme for aztreonam. Ved inhalasjonsterapi (CF) oppnår man effektive konsentrasjoner.

Antibakterielt spektrum: Effekt på mange gramnegative aerobe bakterier, særlig innen gruppen Enterobacteriaceae, men også på noen Pseudomonas aeruginosa-stammer. Påvirker ikke grampositive eller anaerobe bakterier.

Farmakokinetiske data

Fase 2- og 3-studier med barn i alderen 6–17 år som fikk 75 mg Cayston tre ganger daglig, viste minimale forskjeller mellom de ulike aldersgruppene i gjennomsnittlige serumkonsentrasjoner av aztreonam.

De samlede dataene for konsentrasjon av aztreonam i sputum (slim fra lungene) fra fase 2- og 3-studiene viste lavere gjennomsnittlig konsentrasjon hos pasienter i alderen 13 til 17 år etter enkeldose på 75 mg Cayston tre ganger daglig. Derimot var alle gjennomsnittsverdiene for konsentrasjon i sputum (slim fra lungene) assosiert med relativt store standardavvik.

Doseringer

Suppressiv behandling av kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa ved CF
 • Til inhalasjon
  • 6 år til 18 år
   [1]
   • 225 mg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    veksle mellom 28 dager på og 28 dager av

   • Bruk bronkodilatator før inhalasjon

    Intervallet mellom 2 doser bør være på minst 4 timer

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim stada, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM mip SA, Cefotaxim VM navamedic SA, Cefotaxim VM vill SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic, Ceftriaxon Stragen
J01DD04
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Bivirkninger spesifikke for barn

Feber forekommer oftere hos barn i alderen 6 til 12 (iht. 17[4]) år

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hovedsakelig de samme som for penicillinene og cefalosporinene; se L1.2.1 Bivirkninger og L1.2.4 Bivirkninger. I forhold til penicilliner og cefalosporiner sees økt risiko for reversibel stigning i leverenzymer, vanligvis ca. 3 ganger økning. Kraftigere økning og annen levertoksisitet kan forekomme. Kryssallergi mellom aztreonam og betalaktamantibiotika er meget sjelden, men kan ikke utelukkes.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Bruk av aztreonam til pediatriske CF-pasienter har blitt forbundet med hemoptyse under behandlingssykluser, og kan ha forverret underliggende tilstander. Administrering av aztreonam til CF-pasienter med aktiv hemoptyse skal bare finne sted hvis fordelene av behandlingen er større enn risikoen for ytterligere blødning.[1]

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Selv om kryssallergi mellom aztreonam og penicilliner og cefalosporiner er sjelden, skal aztreonam gis med forsiktighet til pasienter med kjent alvorlig penicillin- eller cefalosporinallergi. Hvis aztreonam gis til en penicillinallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose, og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende. (Behandling: se T9.1.4 Anafylaktiske reaksjoner.)

Referanser

 1. Gilead Sciences International Limited, SPC Cayston (EU/1/09/543/001-2) , http://www.ema.europa.eu, Geraadplaagd 27 okt 2016

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose