Aztreonam

Generisk navn
Aztreonam
Handelsnavn
Azactam, Cayston
ATC-kode
J01DF01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Aztreonam er et monobaktam, og det har kun betalaktamringen til felles med penicillinene og cefalosporinene. Antibakteriell virkningsmekanisme er som for øvrige betalaktamantibiotika, og midlet har følgelig baktericid effekt. Villtypestammer av Pseudomonas anses å være intermediært følsomme for aztreonam. Ved inhalasjonsterapi (CF) oppnår man effektive konsentrasjoner.

Antibakterielt spektrum: Effekt på mange gramnegative aerobe bakterier, særlig innen gruppen Enterobacteriaceae, men også på noen Pseudomonas aeruginosa-stammer. Påvirker ikke grampositive eller anaerobe bakterier.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Fase 2- og 3-studier med barn i alderen 6–17 år som fikk 75 mg Cayston tre ganger daglig, viste minimale forskjeller mellom de ulike aldersgruppene i gjennomsnittlige serumkonsentrasjoner av aztreonam.

De samlede dataene for konsentrasjon av aztreonam i sputum (slim fra lungene) fra fase 2- og 3-studiene viste lavere gjennomsnittlig konsentrasjon hos pasienter i alderen 13 til 17 år etter enkeldose på 75 mg Cayston tre ganger daglig. Derimot var alle gjennomsnittsverdiene for konsentrasjon i sputum (slim fra lungene) assosiert med relativt store standardavvik.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Suppressiv behandling av kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa ved CF
Til inhalasjon

6 år til 18 år
225 mg/døgn fordelt på 3 doser.
Behandlingsvarighet: veksle mellom 28 dager på og 28 dager av. On-label

Bruk bronkodilatator før inhalasjon

Intervallet mellom 2 doser bør være på minst 4 timer

(SPC til Cayston 75 mg pulver og væske til inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning, EU/1/09/543/001 og EU/1/09/543/002, oppdateringsdato: 03.03.2023)

Bakterielle infeksjoner
Intravenøst

1 uke til 2 år
90 - 120 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser.
2 år til 18 år
150 - 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 8 g/døgn. On-label

(SPC til Azactam 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, 06-4041, oppdateringsdato: 11.05.2022)

Infeksjoner forårsaket av pseudomonoas aeruginosa
Intravenøst

1 uke til 18 år
150 - 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 8 g/døgn. On-label

(SPC til Azactam 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning, 06-4041, oppdateringsdato: 11.05.2022)

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Azactam pulv til inj/inf væske, oppl 2 g
Cayston pulv+væske til inh væske oppl 75 mg/dose

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Suppressiv behandling av kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa ved CF
 • Til inhalasjon
  • 6 år til 18 år
   [1]
   • 225 mg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    veksle mellom 28 dager på og 28 dager av.

    On-label

   • Bruk bronkodilatator før inhalasjon

    Intervallet mellom 2 doser bør være på minst 4 timer

Bakterielle infeksjoner
 • Intravenøst
  • 1 uke til 2 år
   [2]
   • 90 - 120 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. On-label.
  • 2 år til 18 år
   [2]
   • 150 - 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 8 g/døgn. On-label.
Infeksjoner forårsaket av pseudomonoas aeruginosa
 • Intravenøst
  • 1 uke til 18 år
   [2]
   • 150 - 200 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 8 g/døgn. On-label.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Feber forekommer oftere hos barn i alderen 6 til 12 (iht. 17[4]) år

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hovedsakelig de samme som for penicillinene og cefalosporinene; se L1.2.1 Bivirkninger og L1.2.4 Bivirkninger. I forhold til penicilliner og cefalosporiner sees økt risiko for reversibel stigning i leverenzymer, vanligvis ca. 3 ganger økning. Kraftigere økning og annen levertoksisitet kan forekomme. Kryssallergi mellom aztreonam og betalaktamantibiotika er meget sjelden, men kan ikke utelukkes.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Bruk av aztreonam til pediatriske CF-pasienter har blitt forbundet med hemoptyse under behandlingssykluser, og kan ha forverret underliggende tilstander. Administrering av aztreonam til CF-pasienter med aktiv hemoptyse skal bare finne sted hvis fordelene av behandlingen er større enn risikoen for ytterligere blødning.[1]

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Selv om kryssallergi mellom aztreonam og penicilliner og cefalosporiner er sjelden, skal aztreonam gis med forsiktighet til pasienter med kjent alvorlig penicillin- eller cefalosporinallergi. Hvis aztreonam gis til en penicillinallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose, og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende. (Behandling: se T9.1.4 Anafylaktiske reaksjoner.)

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim stada, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02
Andre cefalosporiner og penemer
J01DI02

Referanser

 1. Gilead Sciences International Limited, SPC Cayston (EU/1/09/543/001-2) , http://www.ema.europa.eu, Geraadplaagd 27 okt 2016
 2. Bristol-Myers Squibb GesmbH, SmPC Azactam (1-18328), https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/faces/aspregister.jspx, 02-2019

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose