Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Triamcinolon nasal

Generisk navn
Triamcinolon nasal
Handelsnavn
Nasacort
ATC-kode
R01AD11

Egenskaper

Glukokortikoid med lokal antiinflammatorisk og antiallergisk effekt.

Farmakokinetiske data

Hos barn i alderen 2-5 år er clearance (Cl) og distribusjonsvolum (Vd) ca. 50% av den hos voksne.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Nasacort nesespray susp 55 mikrog/dose

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Allergisk rhinitt
 • Nasalt
  • Nesespray
   • 2 år til 6 år
    [1]
    • 1 dose(r)/dose i hvert nesebor 1 gang daglig.
    • Behandlingsvarighet:

     Maks 3 måneder.

   • 6 år til 12 år
    [1]
    • 1 dose(r)/dose  i hvert nesebor 1 gang daglig. Ved svært plagsomme symptomer kan 2 doser i hver nesebor vurderes i korte perioder.
    • Behandlingsvarighet:

     Maks 3 måneder.

   • ≥ 12 år
    [1]
    • Startdose: 2 dose(r)/dose i hvert nesebor 1 gang daglig.
    • Vedlikeholdsdose: 1 dose(r)/dose i hvert nesebor 1 gang daglig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Veksthemming.

Følgende bivirkninger kan oppstå etter bruk av høye doser over lengre tid: Mentale eller atferdsmessige endringer, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet, søvnløshet, angst, depresjon og aggresjon.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Tendens til nysing og lett irritasjon foran i nesen i startfasen kan forekomme. Det pleier imidlertid å gå over. Tørrhet, skorpedannelse, ev. småblødninger sees hos noen få. Regelmessig skylling av nesen med saltvann og litt fuktighetsbevarende salve foran i nesen vil kunne eliminere disse plagene og gjøre at behandlingen vil kunne fortsette hos de aller fleste. Septumperforasjoner er beskrevet i noen sjeldne tilfeller i forbindelse med lokale glukokortikoider. Systemiske bivirkninger kan forekomme ved svært høy dosering (hyppige tilførsler), men sees ikke når legemidlene brukes i forskrevne doser.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Veksthemming: Veksthemming hos barn er rapportert ved bruk av terapeutiske doser med triamcinolon. Bruk lavest mulig effektiv dose. Ved langvarig bruk skal veksten kontrolleres regelmessig, og spesielt ved kombinasjon med inhalasjonssteroider ved samtidig astma. Ved veksthemming forsøk dosereduksjon og henvis til spesialist i pediatri, særlig hvis barnet er < 6 år. 

Andre systemiske bivirkninger: Følgende bivirkninger kan oppstå spesielt hos barn etter bruk av høye doser over lengre tid: Mentale eller atferdsmessige endringer, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet, søvnløshet, angst, depresjon og aggresjon.

(Kilde: SPC)

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om glukokortikoider for lokal, nasal administrasjon:
Vurder nøye den totale mengde glukokortikoider som gis ved bruk av høye doser lokale glukokortikoider til barn som både behandles for rhinitt og astma.

Kontroll og oppfølging: Pasienter som står på lokale glukokortikoider over lang tid, bør kontrolleres med noen måneders mellomrom med tanke på lokale slimhinneskader, spesielt på neseskilleveggen.

Informasjon til pasienten: Det er svært viktig å opplyse pasientene om at den maksimale kliniske effekten av preparatene ikke kommer før det har gått noen dager. Forklar hvordan sprayingen utføres og nytten av ev. å bruke slimhinneavsvellende nesedråper på forhånd.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Adrenergika, usammensatte preparater

Oksymetazolin

Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
R01AA05

Xylometazolin

Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider
R01AD01

Budesonid nasal

Budes, Budesonid 2care4, Budesonid Sandoz, Livicort
R01AD05

Flutikasonfuroat nasal

Avamys, Fluticasonfuroaat basic pharma
R01AD12
R01AD58

Flutikasonpropionat nasal

Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08

Mometason nasal

Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
R01AD09
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Genzyme Europe B.V., SmPC Nasacort (RVG 21837) 18-12-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

Oppdateringer