Everolimus

Generisk navn
Everolimus
Handelsnavn
Certican
ATC-kode
L04AA18
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
mTOR-hemmer. Everolimus viser mer stabil absorpsjon enn sirolimus, mindre variasjon i plasmakonsentrasjon og andre farmakokinetiske parametre. Med kortere halveringstid oppnås steady state raskere. 

Felles for mTOR-hemmere: Hemmer overføringen av signalet som følger binding av interlevkin-2 til T-lymfocyttens interlevkin-2-reseptor ved å blokkere mTOR, en proteinkinase essensiell for cellesyklusprogresjon. Disse legemidlene har også antifibrotiske effekter og hemmer effekten av vaskulær endotel vekstfaktor (VEGF) med derav hemmet karproliferasjon. Dette siste kan utnyttes i f.eks. behandlingen av Kaposis sarkom hos transplanterte (overgang fra kalsinevrinhemmere til mTOR-hemmere).

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere ble funnet for henholdsvis døgn 7 og måned 3 etter administrasjon av 0,8 mg/m² everolimus to ganger daglig:
Cmax: henholdsvis 13,5 ng/ml og 10,1 ng/ml
Cl/F: henholdsvis 10,2 l/time/m² og 12,3 l/time/m²
tmax: 1 time og 1 time
Følgende halveringstid ble funnet etter administrasjon av henholdsvis 2, 1, 3, 5 og 6,5 mg/m²:
t½: henholdsvis 18, 15,9, 17,7, 15,2 timer.

Begrensede data for pasienter i alderen < 3 år (n=13) indikerer at BSA-normalisert clearance er omtrent to ganger så høy som hos pasienter med en liten kroppsstørrelse (BSA 0,556 m²) som hos voksne. 
 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Certican disperg tab 0,1 mg
Certican disperg tab 0,25 mg
Certican tab 0,25 mg
Certican tab 0,5 mg
Certican tab 0,75 mg
Certican tab 1 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Profylakse for rejeksjon av transplantert nyre
 • Oralt
  • 1 år til 18 år
   [1] [4] [6] [7] [12]
   • 1,6 - 3 mg/m2/døgn fordelt på 2 doser.
   • Dosen bør titreres for å oppnå bunnkonsentrasjoner på 3-8 ng/ml.

Subependymal gigantcelleastrocytom (SEGA) forbundet med tuberøs sklerose-kompleks (TSC)
 • Oralt
  • 1 år til 3 år
   [5]
   • 7 mg/m2/døgn fordelt på 1 dose
   • Dosen bør titreres for å oppnå bunnkonsentrasjoner på 5-15 ng/ml. Dosen kan økes for å oppnå høyere bunnkonsentrasjon i fullblod (innenfor målområdet) for å sikre optimal effekt, med hensyn til toleranse.

  • 3 år til 18 år
   [5]
   • 4,5 mg/m2/døgn fordelt på 1 dose
   • Dosen bør titreres for å oppnå bunnkonsentrasjoner på 5-15 ng/ml. Dosen kan økes for å oppnå høyere bunnkonsentrasjon i fullblod (innenfor målområdet) for å sikre optimal effekt, med hensyn til toleranse.

Refraktære epileptiske anfall forbundet med TSC UTEN CYP3A4/PgP-induserende middel
 • Oralt
  • < 6 år
   [5] [11]
   • Ved oppstart: 6 mg/m2/døgn fordelt på 1 dose Øk deretter startdosen i trinn på 1-4 mg, i henhold til nivåene.
   • Dosen bør titreres for å oppnå bunnkonsentrasjoner på 5-15 ng/ml. Dosen kan økes for å oppnå høyere bunnkonsentrasjon i fullblod (innenfor målområdet) for å sikre optimal effekt, med hensyn til toleranse.

  • ≥ 6 år
   [5] [11]
   • Ved oppstart: 5 mg/m2/døgn fordelt på 1 dose Øk deretter startdosen i trinn på 1-4 mg, i henhold til nivåene.
   • Dosen bør titreres for å oppnå bunnkonsentrasjoner på 5-15 ng/ml. Dosen kan økes for å oppnå høyere bunnkonsentrasjon i fullblod (innenfor målområdet) for å sikre optimal effekt, med hensyn til toleranse.

Refraktære epileptiske anfall forbundet med TSC kombinert med CYP3A4/PgP-induserende middel
 • Oralt
  • < 6 år
   [5] [11]
   • Ved oppstart:  9 mg/m2/døgn fordelt på 1 dose Øk deretter startdosen i trinn på 1-4 mg, i henhold til nivåene.
   • Dosen bør titreres for å oppnå bunnkonsentrasjoner på 5-15 ng/ml. Dosen kan økes for å oppnå høyere bunnkonsentrasjon i fullblod (innenfor målområdet) for å sikre optimal effekt, med hensyn til toleranse.

  • ≥ 6 år
   [5] [11]
   • Ved oppstart: 8 mg/m2/døgn fordelt på 1 dose Øk deretter startdosen i trinn på 1-4 mg, i henhold til nivåene.
   • Dosen bør titreres for å oppnå bunnkonsentrasjoner på 5-15 ng/ml. Dosen kan økes for å oppnå høyere bunnkonsentrasjon i fullblod (innenfor målområdet) for å sikre optimal effekt, med hensyn til toleranse.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Munnsår [Franz 2016]. Tilfeller av forverring [Wiemer-Kruel, Krueger] og utløsning [Krueger] av epileptiske anfall ved bruk av everolimus er beskrevet. Infeksjoner forekommer oftere hos barn, og har et mer alvorlig forløp.

Generelle bivirkninger

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Redusert leverfunksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Dersom pasienten ikke har fullført det nasjonale vaksinasjonsprogrammet anbefales det å fullføre det først, om mulig, og fremskynde det om nødvendig.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Immunsuppressive midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA26
L04AA25

Fingolimod

Fingolimod Accord, Fingolimod Mylan, Fingolimod Teva, Fingolimod Tillomed, Gilenya
L04AA27

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Humira, Hyrimoz, Imraldi
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Ebetrexat orifarm, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Referanser

 1. Ettenger R et al, Multicenter trial of everolimus in pediatric renal transplant recipients: results at three year, Pediatr Transplant, 2008 , Jun;12(4), 456-63
 2. Fouladi M et al, Phase I study of everolimus in pediatric patients with refractory solid tumors, J Clin Oncol, 2007 , Oct 20;25(30), 4806-12
 3. Franz DN et al, Efficacy and safety of everolimus for subependymal giant cell astrocytomas associated with tuberous sclerosis complex (EXIST-1): a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 trial, Lancet, 2013, Jan 12;381(9861), 125-32
 4. Hoyer PF et al, Everolimus in pediatric de nova renal transplant patients, Transplantation, 2003, Jun 27;75(12), 2082-5
 5. Novartis. , SPC Votubia EU/1/11/710/001-003 31-07-2017, www.EMA.europa.eu
 6. Pape L et al, Pediatric kidney transplantation followed by de novo therapy with everolimus, low-dose cyclosporine A, and steroid elimination: 3-year data, Transplantation, 2011, Sep 27;92(6), 658-62
 7. Grushkin C et al., De novo therapy with everolimus and reduced-exposure cyclosporine following pediatric kidney transplantation: a prospective, multicenter, 12-month study, Pediatr Transplant, 2013, May;17(3), 237-43
 8. Wiemer-Kruel A et al, Everolimus for the treatment of subependymal giant cell astrocytoma probably causing seizure aggravation in a child with tuberous sclerosis complex: a case report. , Neuropediatrics. , 2014, Apr;45(2), 129-31
 9. Krueger DA et al, Everolimus for subependymal giant-cell astrocytomas in tuberous sclerosis, N Engl J Med, 2010, 4;363(19), 1801-11
 10. Franz DN et al., Long-Term Use of Everolimus in Patients with Tuberous Sclerosis Complex: Final Results from the EXIST-1 Study, PLoS One., 2016, Jun 28;11(6), e0158476
 11. French JA et al, Adjunctive everolimus therapy for treatment-resistant focal-onset seizures associated with tuberous sclerosis (EXIST-3): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled study., Lancet, 2016, Oct 29;388(10056), 2153-2163
 12. Billing H et al., Longitudinal growth on an everolimus- versus an MMF-based steroid-free immunosuppressive regimen in paediatric renal transplant recipients, Transpl Int. , 2013 , Sep;26(9), 903-9

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose