Anakinra

Generisk navn
Anakinra
Handelsnavn
Kineret
ATC-kode
L04AC03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Kineret inj, oppl 100 mg/sprøyte

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rekombinant human interlevkin-1-reseptorantagonist som nøytraliserer den biologiske aktiviteten til interlevkin alfa-1 og interlevkin beta-1 ved kompetitiv hemning av disse proinflammatoriske cytokiners binding til interlevkin-1 type-I-reseptor. Interlevkin-1 er en sentral mediator av feber og spiller en viktig rolle i patogenesen ved såkalte autoinflammatoriske tilstander hvor feber og forhøyete inflammasjonsparametre, ofte kombinert med serositter som residiverende pleuritter og perikarditter, er hovedmanifestasjoner.

Farmakokinetiske data

Følgende parametere er beregnet ved bruk av en farmakokinetisk modell [Urien]:
Cl: 0,089 L/time/kg
Vd: 65,2 l

Doseringer

Cryopyrin-assosierte periodiske syndromer (CAPS), Familial Mediterranean Fever (FMS), juvenil idiopatisk artritt (sJIA), andre autoinflammatoriske tilstander som ikke responderer på konvensjonell behandling
 • Subkutant
  • ≥ 8 måneder og ≥ 10 kg
   [1] [2] [4] [5] [6] [7] [10]
   • Startdose: 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 100 mg/døgn. Ved liten effekt eller ved alvorlige tilfeller, øk til 3–4 mg/kg/døgn i én enkeltdose, maks. 100 mg/døgn.
   • Titrering:

    Dosering avhengig av terapeutisk respons. I svært spesielle tilfeller, øk til 8 mg/kg/døgn, men ikke mer enn 200 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Kontraindisert
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Kontraindisert
Kliniske konsekvenser

Halveringstiden for anakinra forlenges ved nedsatt nyrefunksjon.

Ved dialyse

Ikke mulig å gi generelle anbefalinger.

Immunsuppressive midler

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA26
L04AA25
L04AA18

Fingolimod

Fingolimod Accord, Fingolimod Mylan, Fingolimod Teva, Gilenya
L04AA27

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Humira, Hyrimoz, Imraldi
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Bivirkninger spesifikke for barn

Reaksjon på injeksjonsstedet, infeksjoner (spesielt hos barn i alderen < 2 år), hodepine, oppkast, magesmerter og hudlesjoner.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Reaksjoner på injeksjonsstedet, hodepine, nøytropeni, økt infeksjonstendens.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Når artritten er under bedring, kan anakinra reduseres med dosering annethvert døgn i 4 uker. Deretter kan behandling med anakinra avbrytes [Urien 2013]. Makrofagisk aktiveringssyndrom (MAS) kan forekomme ved behandling av sJIA. En midlertidig økning av anakinra kan være nyttig [Ravelli 2012].

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Referanser

 1. DeWitt EM et al. , Consensus treatment plans for new-onset systemic juvenile idiopathic arthritis., Arthritis Care Res (Hoboken)., 2012, Jul;64(7):, 1001-10
 2. ter Haar N et al. , Treatment of autoinflammatory diseases: results from the Eurofever Registry and a literature review., Ann Rheum Dis. , 2013, 72, 678-85
 3. Lequerré T et al. 2008 , Interleukin-1 receptor antagonist (anakinra) treatment in patients with systemic-onset juvenile idiopathic arthritis or adult onset Still disease: preliminary experience in France., Ann Rheum Dis., 2008, Mar;67(3), 302-8
 4. Manger B et al. , Recommendations on therapy using interleukin-1beta-blocking agents. , Z Rheumatol., 2009, Nov;68(9), 766-71
 5. Moll M et al. , Inflammasome and cytokine blocking strategies in autoinflammatory disorders., Clin Immunol., 2013, Jun;147(3), 242-75
 6. Nigrovic PA et al. , Review: is there a window of opportunity for treatment of systemic juvenile idiopathic arthritis?, Arthritis Rheumatol., 2014, Jun;66(6), 1405-13
 7. Picco P et al. , Successful treatment of idiopathic recurrent pericarditis in children with interleukin-1beta receptor antagonist (anakinra): an unrecognized autoinflammatory disease?, Arthritis Rheum. , 2009, Jan;60(1), 264-8
 8. Quartier P et al. , A multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial with the interleukin-1 receptor antagonist anakinra in patients with systemic-onset juvenile idiopathic arthritis (ANAJIS trial)., Ann Rheum Dis., 2011, May;70(5), 747-54
 9. Ravelli A et al. , Macrophage activation syndrome as part of systemic juvenile idiopathic arthritis: diagnosis, genetics, pathophysiology and treatment., Genes Immun., 2012, Jun;13(4):, 289-98
 10. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)., SPC Kineret (EU/1/02/203/001) 14-05-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 11. Urien S et al. , Anakinra pharmacokinetics in children and adolescents with systemic-onset juvenile idiopathic arthritis and autoinflammatory syndromes., BMC Pharmacol Toxicol., 2013, Aug 5;14, 40
 12. Vastert SJ et al. , Effectiveness of first-line treatment with recombinant interleukin-1 receptor antagonist in steroid-naive patients with new-onset systemic juvenile idiopathic arthritis: results of a prospective cohort study., Arthritis Rheumatol, 2014, Apr;66(4):, 1034-43
 13. Kostjukovits S et al., Treatment of hyperimmunoglobulinemia D syndrome with biologics in children: review of the literature and Finnish experience., Eur J Pediatr., 2015 , Jun;174(6), 707-14

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose