Ceftarolinfosamil

Generisk navn
Ceftarolinfosamil
Handelsnavn
Zinforo
ATC-kode
J01DI02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Cefalosporinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika. De er baktericide og lite toksiske. Som andre betalaktamantibiotika virker de ved å hemme celleveggsyntesen. For alle betalaktamantibiotika gjelder at bakteriedrapet er tidsavhengig og at den postantibiotiske effekten er kortvarig. Det er derfor avgjørende at konsentrasjonen av midlene holdes høyere enn minste veksthemmende konsentrasjon (MIC) i lengst mulig tid.

Antibakterielt spektrum ceftarolinfosamil: Ceftarolin betegnes som et bredspektret 5. generasjons cefalosporin, og som for andre betalaktamantibiotika er tid over MIC (% T > MIC) den avgjørende parameter for bakteriedrepende effekt. Ceftarolin har aktivitet mot en rekke grampositive og gramnegative patogener inkludert S. aureus, S. penumoniae, betahemolytiske streptokokker, S. anginosus-gruppen, H. influenzae og de fleste Enterobacteriaceae. Ceftarolin skiller seg fra andre cefalosporiner ved at det er aktivt mot meticillinresistente S. aureus (MRSA). Det har i tillegg effekt mot pneumokker med nedsatt følsomhet for penicillin (PNSP) inkludert stammer med nedsatt følsomhet for andre cefalosporiner. Laboratoriedata tilsier at midlet vil ha effekt overfor en del anaerobe bakteriearter (peptostreptokokker, fusobakterier), men dette er ikke vist i kliniske studier. Ceftarolin er ikke virksomt mot Enterobacteriaceae som produserer betalaktamaser av typen ESBL eller kromosomal AmpC, samt anaerober med kromosomale cefalosporinaser (Bacteroides og Prevotella).

Antibakterielt spektrum cefalosporiner: Cefalosporinene inndeles i såkalte generasjoner. Generelt har 1. generasjons cefalosporiner hovedsakelig aktivitet mot grampositiver, mens 3. og 4. generasjons cefalosporiner har mer uttalt effekt mot gramnegativer. 2. generasjons cefalosporiner står i en mellomstilling. Ceftarolin (5. generasjon) står i en særstilling da det er aktivt mot meticillinresistente S. aureus (MRSA) i motsetning til alle andre cefalosporiner. Tabellen nedenfor viser fordelingen av cefalosporiner som er registrert i Norge på de ulike generasjonene.

 1. generasjon: cefaleksin, cefalotin, cefazolin
 2. generasjon: cefuroksim
 3. generasjon: cefotaksim, ceftazidim, ceftriakson
 4. generasjon: cefiksim, cefepim
 5. generasjon: ceftarolin, ceftobiprol, ceftolozan

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev; smittsom lungebetennelse oppstått untenfor sykehus:
  • Intravenøst:
   • 0 måneder - 18 år: On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Zinforo pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:

 • Indikasjoner:
  • Zinforo er indisert til behandling av følgende infeksjoner hos nyfødte, spebarn, barn, ungdom og voksne (se pkt. 4.4 og 5.1):
    Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner (cSSTI)
    Pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP)
   Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler må tas i betraktning.
 • Dosering:
  • Dosering hos pediatriske pasienter med normal nyrefunksjon, kreatinin-clearance (CrCL) > 50 ml/min*:
   • Standard dose: Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner (cSSTI). Pneumoni ervervet utenfor sykehus (CAP):
    • Nyfødte fra fødsel til < 2 år: 6 mg/kg over 60 minutter hver 8. time.
    • Småbarn ≥ 2 måneder til < 2 år: 8 mg/kg over 5-60 minutter hver 8. time.
    • Barn ≥ 2 år til < 12 år og ungdom fra 12 år til < 18 år med kroppsvekt < 33 kg: 12 mg/kg til maksimalt 400 mg over 5-60 minutter hver 8. time. 
    • Ungdom fra 12 år til < 18 år med kroppsvekt ≥ 33 kg: 600 mg over 5-60 minutter hver 12. time. 
    • Infusjonstider på mindre enn 60 minutter, nyfødte og høye doseanbefalinger er kun basert på farmakokinetiske og farmakodynamiske analyser. 
   • Høy dose: cSSTI bekreftet eller mistenkt forårsaket av S.aureus med en MIC = 2 mg/L eller 4 mg/L for ceftarolin.
    • Småbarn ≥ 2 måneder til < 2 år: 10 mg/kg over 120 minutter hver 8. time.
    • Barn og ungdom fra ≥ 2 år til < 18 år: 12 mg/kg til maksimalt 600 mg over 120 minutter hver 8. time.

(SPC til Zinforo 600 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. EU/1/12/785/001. Dato for siste MT fornyelse: 24.04.2017).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Zinforo pulv til kons til inf væske, oppl 600 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev; smittsom lungebetennelse oppstått utenfor sykehus
 • Intravenøst
  • 0 måneder til 2 måneder
   [1]
   • 18 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
   • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.
    On-label

  • 2 måneder til 2 år
   [1]
   • 24 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.
    • HØY DOSERING: S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 

    On-label

  • 2 år til 12 år
   [1]
   • 36 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 400 mg/dose. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.
    • HØY DOSERING: S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 36 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks. 1800 mg/døgn. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 

    On-label

  • 12 år til 18 år og < 33 kg
   [1]
   • 36 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 400 mg/dose. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.
    • HØY DOSERING: S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 36 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks. 1800 mg/døgn. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 

    On-label

  • 12 år til 18 år og ≥ 33 kg
   [1]
   • 1200 mg/døgn fordelt på 2 doser. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L. 
    • HØY DOSERING: For S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 36 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser, maks. 1800 mg/døgn. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 

    On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

2 måneder til 2 år:

 • Kreatininclearance > 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance < 50 ml/min: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

2 år opptil 12 år & > 12 år og < 33 kg:

 • Kreatininclearance > 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance 30–50 ml/min: 8 mg/kg (maks. 300 mg) hver 8. time.
 • Kreatininclearance 15–30 ml/min: 6 mg/kg (maks. 200 mg) hver 8. time.

Ved kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner med S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil bør være høyere (2 eller 4 mg/L istedet for <1 mg/L):

 • Kreatininclearance > 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance 30–50 ml/min: 10 mg/kg (maks. 400 mg) hver 8. time.
 • Kreatininclearance 15–30 ml/min: 8 mg/kg (maks. 300 mg) hver 8. time.

> 12 år og >33 kg:

 • Kreatininclearance > 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance 30–50 ml/min: 400 mg hver 12. time.
 • Kreatininclearance 15–30 ml/min: 300 mg hver 12. time.
 • Kreatininclearance < 15 ml/min: 200 mg hver 12. time.

Ved kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner med S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil bør være høyere (2 eller 4 mg/L istedet for <1 mg/L):

 • Kreatininclearance > 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance 30–50 ml/min: 10 mg/kg (maks. 400 mg) hver 8. time.
 • Kreatininclearance 15–30 ml/min: 8 mg/kg (maks. 300 mg) hver 8. time.
Kliniske konsekvenser

Nefrotoksiske symptomer (nedsatt nyrefunksjon, tubulær nekrose, interstitiell nefritt) forekommer hovedsakelig ved store doser, ved allerede eksisterende nyresvikt, og ved samtidig behandling med andre nefrotoksiske stoffer. Kramper kan forekomme ved svært høye doser. Tid over MIC avgjør effekten.

Ved dialyse

AUC og halveringstiden for ceftarolinfosamil øker ved nyresvikt, og dette øker risikoen for bivirkninger. Ceftarolinfosamil fjernes ved hemodialyse. Det er ukjent om ceftarolinfosamil fjernes ved peritonealdialyse.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
De vanligste bivirkningene (≥ 3 %) er diaré, hodepine, kvalme og pruritus av mild eller moderat grad. Forstyrrelser i normalfloraen kan føre til antibiotikaassosiert diaré med overvekst av Clostridium difficile og superinfeksjon med resistente mikrober (f.eks. gjærsopp). Alvorlige og i verste fall fatale overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ceftarolin er derfor kontraindisert hos pasienter med tidligere overfølsomhetsreaksjon mot cefalosporiner eller akutt/alvorlig overfølsomhetsreaksjon mot noe betalaktamantibiotikum.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Kjent allergi overfor cefalosporiner og straksallergi overfor penicilliner eller karbapenemer. Kryssallergi mellom cefalosporiner og penicilliner forekommer hos 5–7 %. Hvis et cefalosporin gis til en penicillin- eller karbapenemallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende ( se T9.1.4 Behandling).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om cefalosporiner:
Ceftriakson og enkelte andre cefalosporiner kan fortrenge bilirubin fra serum-albumin. Disse bør derfor ikke brukes til nyfødte med gulsott eller pasienter med hypoalbuminemi eller acidose. Spesiell forsiktighet hos premature. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic, Cefalotin VM navamedic SA
J01DB03
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim 1a pharma, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim-ratiopharm, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM navamedic SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02
J01DD52

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic
J01DD04
Fjerde generasjon cefalasporiner
J01DE01
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem B. Braun, Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02

Referanser

 1. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, SmPC Zinforo (EU/1/12/785/001) Rev 25, 08-09-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 01 juni 2021 12:24: Lagt til doseringsanbefaling for barn 0-2 måneder basert på SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose