Ceftarolinfosamil

Generisk navn
Ceftarolinfosamil
Handelsnavn
Zinforo
ATC-kode
J01DI02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Zinforo pulv til kons til infusjonsvæske, oppl 600 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev; smittsom lungebetennelse oppstått utenfor sykehus
 • Intravenøst
  • 0 måneder til 2 måneder
   [1]
   • 18 mg/kg/døgn i 3 doser. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
   • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.

  • 2 måneder til 2 år
   [1]
   • 24 mg/kg/døgn i 3 doser. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.
    • HØY DOSERING: S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 30 mg/kg/døgn i 3 doser. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 
  • 2 år til 12 år
   [1]
   • 36 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 400 mg/dose. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.
    • HØY DOSERING: S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 36 mg/kg/døgn i 3 doser, maks. 1800 mg/døgn. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 

     

  • 12 år til 18 år og < 33 kg
   [1]
   • 36 mg/kg/døgn i 3 doser, maks: 400 mg/dose. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L.
    • HØY DOSERING: S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 36 mg/kg/døgn i 3 doser, maks. 1800 mg/døgn. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 
  • 12 år til 18 år og ≥ 33 kg
   [1]
   • 1200 mg/døgn i 2 doser. Administrasjonstid: Gis over 60 minutter.
    • Doseringsanbefalingen er basert på behandling av S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er ≤ 1 mg/L. 
    • For S.aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil er 2 mg/L eller 4 mg/L: 36 mg/kg/døgn i 3 doser, maks. 1800 mg/døgn. Administrasjonstid: Gis over 120 minutter. 

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

2 måneder til 2 år:

 • Kreatininclearance > 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance < 50 ml/min: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

2 år opptil 12 år & > 12 år og < 33 kg:

 • Kreatininclearance 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance 30–50 ml/min: 8 mg/kg kroppsvekt (maks. 300 mg) hver 8. time.
 • Kreatininclearance 15–30 ml/min: 6 mg/kg kroppsvekt (maks. 200 mg) hver 8. time.

> 12 år og >33 kg:

 • Kreatininclearance > 50 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Kreatininclearance 30–50 ml/min: 400 mg hver 12. time.
 • Kreatininclearance 15–30 ml/min: 300 mg hver 12. time.
 • Kreatininclearance < 15 ml/min: 200 mg hver 12. time.
 • Ved kompliserte infeksjoner i hud og bløtvev med S. aureus hvor MIC for ceftarolinfosamil må være høyere (2 eller 4 mg/L i stedet for 1 mg/L eller mindre), er doseringsintervallet hver 8. time (administrasjonstid 120 minutter) i stedet for hver 12. time (administrasjonstid 60 minutter).
Kliniske konsekvenser

Nefrotoksiske symptomer (nedsatt nyrefunksjon, tubulær nekrose, interstitiell nefritt) forekommer hovedsakelig ved store doser, ved allerede eksisterende nyresvikt, og ved samtidig behandling med andre nefrotoksiske stoffer. Kramper kan forekomme ved svært høye doser. Tid over MIC avgjør effekten.

Ved dialyse

AUC og halveringstiden for ceftarolinfosamil øker ved nyresvikt, og dette øker risikoen for bivirkninger. Ceftarolinfosamil fjernes ved hemodialyse. Det er ukjent om ceftarolinfosamil fjernes ved peritonealdialyse.

Andre beta-laktam antibakterielle midler

Første generasjon cefalosporiner
J01DB01
J01DB04
Andre generasjon cefalosporiner
J01DC03

Cefuroksim

Cefuroxim, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Zinacef
J01DC02
Tredje generasjon cefalosporiner

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM mip SA
J01DD01

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP, Ceftazidim Navamedic
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Navamedic, Ceftriaxon Stragen
J01DD04
Monobaktamer
J01DF01
Karbapenemer
J01DH51

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM fresenius SA, Meropenem VM sun SA
J01DH02

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, SmPC Zinforo (EU/1/12/785/001) Rev 23-02-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 25 mai 2021 14:36: Lagt til doseringsanbefaling for barn 0-2 måneder basert på SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose