Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

Oksymetazolin

Generisk navn
Oksymetazolin
Handelsnavn
Nasiben Baby sanft, Nasivin, Rhinox
ATC-kode
R01AA05

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Nasiben Baby sanft nesedr oppl 0,01 % w/v - Krever godkjenningsfritak
Nasivin nesedr oppl 0,1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Rhinox nesedr oppl 0,1 mg/ml
Rhinox nesedr oppl 0,25 mg/ml
Rhinox nesedr oppl 0,5 mg/ml
Rhinox nesespray oppl 0,25 mg/ml
Rhinox nesespray oppl 0,5 mg/ml

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Felles for alle slimhinneavsvellende legemidler til lokal bruk: Disse gir karkonstriksjon og redusert ødem i neseslimhinnen pga. alfaadrenerg stimulering. Oksymetazolin og xylometazolin fyller i rimelig grad krav om hurtig innsettende virkning, langvarig effekt, lav toksisitet og ingen virkning på luktesansen. De to midlene kan i rimelig grad sidestilles i klinisk effekt. De kan kombineres med lokal administrasjon av glukokortikoider eller kromoglikat ved allergisk rhinitt. 

Farmakokinetiske data

Effekten av oksymetazolin inntrer etter et par minutter. Noen ganger kan absorbert mengde ved intranasal administrasjon være tilstrekkelig til å gi systemiske effekter, for eksempel i sentralnervesystemet og det kardiovaskulære systemet. Ytterligere data fra farmakokinetiske studier på mennesker er ikke tilgjengelig (Merck, SmPC Nasivin®).

 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Tett nese
 • Nasalt
  • Nesedråper
   • nyfødt født til termin
    [3] [6]
    • 0,1 mg/ml (0,01%), i hvert nesebor:
     1
     dråpe(r)/dose, ved behov 1-3 ganger daglig.  Doseringsintervall: Minst 8 timer.
    • Behandlingsvarighet:

     Maksimalt 5 dager.

    • Det er begrenset vitenskapelig grunnlag for bruk av oksymetazolin i denne aldersgruppen, og bruk av avsvellende legemidler i denne aldersgruppen anbefales generelt ikke. Oksymetazolin skal kun brukes i spesielle tilfeller, for eksempel når tett nese i alvorlig grad hemmer barnets evne til å drikke. 

   • 1 måned til 2 år
    [3] [6]
    • 0,1 mg/ml (0,01 %), i hvert nesebor:
     1
     dråpe(r)/dose, ved behov 1-3 ganger daglig.  Doseringsintervall: Minst 8 timer.
    • Behandlingsvarighet:

     Maksimalt 5 dager.

    • Det er begrenset vitenskapelig grunnlag for bruk av oksymetazolin i denne aldersgruppen, og bruk av avsvellende legemidler i denne aldersgruppen anbefales generelt ikke. Oksymetazolin skal kun brukes i spesielle tilfeller, for eksempel når tett nese i alvorlig grad hemmer barnets evne til å drikke.
      

   • 2 år til 6 år
    [2] [5]
    • 0,25 mg/ml (0,025 %), i hvert nesebor: 1 dråpe(r)/dose, ved behov 1-3 ganger daglig.  Doseringsintervall: Minst 8 timer.
    • Behandlingsvarighet:

     Maksimalt 5 dager

   • ≥ 6 år
    [4]
    • 0,5 mg/ml (0,05 %), i hvert nesebor: 2 - 3 dråpe(r)/dose 1-3 ganger daglig. Doseringsintervall: Minst 8 timer.
    • Behandlingsvarighet:

     6-10 år: Maksimalt 5 dager. ≥ 10 år: Maksimalt 10 dager.

  • Nesespray
   • 1 år til 6 år
    [2] [5]
    • 0,25 mg/ml (0,025 %), i hvert nesebor: 1 dose(r)/dose, ved behov 1-3 ganger daglig.  Doseringsintervall: Minst 8 timer.
    • Behandlingsvarighet:

     Maksimalt 5 dager

   • ≥ 6 år
    [4]
    • 0,5 mg/ml (0,05 %), i hvert nesebor: 1 dose(r)/dose 1-3 ganger daglig.
    • Behandlingsvarighet:

     6-10 år: Maksimalt 5 dager. ≥ 10 år: Maksimalt 10 dager.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Adrenergika, usammensatte preparater

Xylometazolin

Dexyl, Otrivin, Xylometazolinhydroklorid Norfri, Zymelin
R01AA07
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01AC02
Kortikosteroider
R01AD01

Budesonid nasal

Budesonid Sandoz, Livicort
R01AD05
R01AD12
R01AD58

Flutikasonpropionat nasal

Flurhin, Flutide Nasal, Flutikason Teva, Otrason
R01AD08

Mometason nasal

Mometason Cipla, Mometasone Sandoz, Nasonex
R01AD09
R01AD11
Andre midler til bruk i nesen
R01AX10

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Absorpsjon av oksymetazolin kan gi systemiske bivirkninger, særlig hos barn, og spesielt ved uriktig bruk eller høy dosering. Bivirkninger som kan forekomme er hjertebank, hypertensjon, nervøsitet, søvnforstyrrelser, hallusinasjoner og kramper. Det er også observert apné hos nyfødte og spedbarn (veldig sjeldent) (SPC Nasiben).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Felles for alle slimhinneavsvellende legemidler til lokal bruk: Ved bruk i mer enn 10 dager fare for rebound-effekt med økende svelling av slimhinnen etter at virkningen opphører. Overdosering kan gi blodtrykksstigning, palpitasjoner, takykardi og nervøsitet. Størst risiko hos små barn og eldre, og ved høy dosering.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt.

Se derfor aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Intranasal absorpsjon kan i sjeldne tilfeller føre til systemiske effekter. 

Hos spedbarn og barn opp til 6 år kan overdreven bruk av oksymetazolin føre til toksiske effekter som bevisstløshet og symptomatisk hypotensjon. En slik overdose kan forårsake alvorlig depresjon i sentralnervesystemet hos små og yngre barn.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Felles for alle slimhinneavsvellende legemidler til lokal bruk: Hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og hypertyreose. Vær observant på sentralnervøse bivirkninger hos spedbarn og småbarn.

NB! Vanligvis større risiko for overdosering ved bruk av spray enn dråper. 

Informasjon til pasient: Bruksanvisning ved de forskjellige administrasjonsformer må følges nøye. Bør ikke brukes mer enn 10 dager i ett strekk. Opphold mellom behandlingsperiodene bør være minst 2 uker.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. CHMP, EPAR Oxymetazolin, www.ema.europa.eu
 2. Merck Selbstmedikation GmbH, SmPC Nasivin 0,025% (RVG 26124) 16-05-2011, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Merck Selbstmedikation GmbH, SmPC Nasivin 0,01% (RVG 29857) 16-05-2011, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Merck Selbstmedikation GmbH, SmPC Nasivin 0,05% (RVG 00848/00849/19073) 16-05-2011, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 5. Merck Selbstmedikation, SmPC Nasivin® Nasenspray ohne Konservierungsstoffe Kleinkinder (6109145.00.00), 03/2017
 6. Merck Selbstmedikation, SmPC Nasivin® Dosiertropfer ohne Konservierungsstoffe Baby (6109145.01.00), 03/2017
 7. P&G Health Germany, SmPC Nasiben Baby sanft 0,01%-Dosiertropfer (1-27063), https://aspregister.basg.gv.at/, aufgerufen am 22.01.2021
 8. Orifarm Healthcare A/S, SPC Rhinox nesedråper (6722, 6723, 6724). Oppdateringsdato: 31.07.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06722.pdf
 9. Orifarm Healthcare A/S, SPC Rhinox nesespray (7723, 6903): Oppdateringsdato: 31.07.2021., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07723.pdf

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 02 september 2021 10:25: Lagt til separat dosering for nyfødte

Oppdateringer