Etosuksimid

Generisk navn
Etosuksimid
Handelsnavn
Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
ATC-kode
N03AD01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rent absensmiddel. Gir ingen beskyttelse mot krampeanfall. Påvirker den spenningsavhengige kalsiumstrømmen i nevroner.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Halveringstid: hos barn: omtrent 30 timer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ethosuximide Orifarm kaps 250 mg
Ethosuximide Strides kaps 250 mg
Petnidan kaps 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Petnidan mikst oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Suxinutin mikst oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Zarontin kaps 250 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi, absenser
 • Oralt
  • 1 måned til 3 år
   [2]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
  • 3 år til 6 år
   [2]
   • Startdose: 250 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen om nødvendig hvert 4.–7. døgn med 125 mg til 375 - 1000 mg/døgn fordelt på 2 doser.
  • ≥ 6 år
   [2]
   • Startdose: 500 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen om nødvendig hvert 4.–7. døgn med 125 mg til 625 - 1500 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 2000 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale plager, utmattelse, noen ganger unormal atferd, psykotiske reaksjoner [Rademaker 2007]

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Anoreksi, magesmerter, kvalme og brekninger er relativt vanlige. Døsighet, apati, depresjon, hodepine, ataksi og svimmelhet er ofte doseavhengige. Psykose kan forekomme. Eksantem, bloddyskrasier og purpura er beskrevet.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Akutt intermittent porfyri.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Lever og nyresvikt.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Apotex Europe BV, SmPC Ethymal (RVG 02984) 27-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose