Etosuksimid

Generisk navn
Etosuksimid
Handelsnavn
Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin
ATC-kode
N03AD01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Ethosuximide Orifarm kaps 250 mg
Petnidan kaps 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Petnidan mikst 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Suxinutin mikst 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rent absensmiddel. Gir ingen beskyttelse mot krampeanfall. Påvirker den spenningsavhengige kalsiumstrømmen i nevroner.

Farmakokinetiske data

Halveringstid: hos barn: omtrent 30 timer

Doseringer

Epilepsi, absenser
 • Oralt
  • 1 måned til 3 år
   [2]
   • Startdose: 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 20 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
  • 3 år til 6 år
   [2]
   • Startdose: 250 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen om nødvendig hvert 4.–7. døgn med 125 mg til 375 - 1000 mg/døgn fordelt på 2 doser.
  • ≥ 6 år
   [2]
   • Startdose: 500 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen om nødvendig hvert 4.–7. døgn med 125 mg til 625 - 1500 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 2000 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale plager, utmattelse, noen ganger unormal atferd, psykotiske reaksjoner [Rademaker 2007]

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Anoreksi, magesmerter, kvalme og brekninger er relativt vanlige. Døsighet, apati, depresjon, hodepine, ataksi og svimmelhet er ofte doseavhengige. Psykose kan forekomme. Eksantem, bloddyskrasier og purpura er beskrevet.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Akutt intermittent porfyri.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Lever og nyresvikt.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Apotex Europe BV, SmPC Ethymal (RVG 02984) 27-03-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose