Klonazepam

Generisk navn
Klonazepam
Handelsnavn
Rivotril
ATC-kode
N03AE01
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Rivotril dråper 2,5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Rivotril kons+væske til inj oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Rivotril tab 0,5 mg
Rivotril tab 2 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Barn metaboliserer benzodiazepinagonister raskere enn voksne og ungdom.

Doseringer

Gå raskt til:

Epilepsi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år og < 30 kg
   [8] [9] [10]
   • Startdose: 0,03 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen gradvis, med maksimalt 0,5 mg per 3 døgn, til 0,05 - 0,1 mg/kg/døgn enten som én enkeltdose om kvelden eller fordelt på 2-3 ulike doser med den største dosen om kvelden, maks: 0,3 mg/kg/døgn.
   • Dråpene skal aldri administreres direkte i munnen fra dråpeflasken. Dråpene skal alltid blandes med vann, te eller juice, og administreres med skje.

  • 1 måned til 18 år og ≥ 30 kg
   [8] [11]
   • Startdose: 1 - 2 mg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen gradvis, med maksimalt 0,5 mg per 3 døgn, til 1,5 - 4 mg/døgn enten som én enkeltdose om kvelden, eller fordelt på 2-3 ulike doser med den største dosen om kvelden, maks: 10 mg/døgn.
   • Dråpene skal aldri administreres direkte i munnen fra dråpeflasken. Dråpene skal alltid blandes med vann, te eller juice, og administreres med skje.

Status epilepticus
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4] [7]
   • 0,5 mg/dose gjenta ved behov.
Neonatale convulsies
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [3] [12]
   • 0,1 mg/kg/dose, ved behov kan dosen gjentas 1-2 ganger.
Akutt angst (kortvarig bruk)
 • Oralt
  • 6 år til 18 år
   [2] [5] [6]
   • 0,02 - 0,1 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
    • Start med en lav innledende dose og øk langsomt, avhengig av sykdomsbildet.
    • Dråpene skal aldri administreres direkte i munnen fra dråpeflasken. Dråpene skal alltid blandes med vann, te eller juice, og administreres med skje.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen. Volgens de fabrikant hebben nierfunctiestoornissen bij volwassenen geen invloed op de farmacokinetiek van clonazepam en hoeft de dosis niet aangepast te worden.

 

Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenantoin RPH Pharmaceuticals, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre (natriumvalproat)

Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, GabaLiquid GeriaSan farma mondo, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord, Levetiracetam Aristo
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin krka, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Bivirkninger spesifikke for barn

Døsighet og hypotoni. Hos spedbarn og småbarn: økt salivasjon og bronkial hypersekresjon. Tilstrekkelig overvåkning er nødvendig, spesielt for spedbarn og småbarn for å sikre at lufteveiene alltid er åpne. Sjelden: reversibel utvikling av premature sekundære kjønnrelaterte kjennetegn hos barn (for tidlig og ufullstendig pubertet). Paradoksale reaksjoner kan forekomme, særlig hos barn, med akutt uro, forvirring og endringer i den mentale tilstanden.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Intravenøs administrering gis under overvåkning. Antagonisten flumazenil (Anexate) må være til stede: 0,01 mg/kg. Gjenta etter 1 min om nødvendig. Hold luftveiene åpne hos spedbarn og småbarn grunnet økt spyttproduksjon og bronkial sekresjon
Fases langsomt ut over minst 2 uker.

Rivotril-dråper kan inneholde propylenglykol. Samtidig administrering med et substrat for alkoholdehydrogenase, som etanol, kan forårsake bivirkninger hos barn under 5 år.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen formularium voor Kinderen, 2007
 2. Landelijk Kenniscentrum Kind-enJeugdpsychiatrie (Ketelaars), Anxiolytica/hypnotica - geraadpleegd dec 2018
 3. Smit LS et al. , Richtlijnen voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen. , Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie , Nieuwe aangepaste versie juni 2012
 4. Waardenburg van DA, et al., Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 5. Kutcher SP et al. , Successful clonazepam treatment of adolescents with panic disorder. , J Clin Psychopharmacol, 1988, 8(4), 299-301
 6. Graae F et al. , Clonazepam in childhood anxiety disorders, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1994, 33(3), 372-6
 7. Roche Nederland B.V., SPC Rivotril (RVG 06870-3) 31-05-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 8. Bensch J. et al., A double-blind study of clonazepam in the treatment of therapy-resistant epilepsy in children, Dev Med Chil Neurol, 1977, 19, 335-42
 9. Ishikawa A. et al., Clonazepam monotherapy for epilepsy in childhood, Brain Dev, 1985, 7, 610
 10. Sugai K. et al., Seizures with clonazepam: discontinuation and suggestions for safe discontinuation rates in children, Epilepsia, 1993, 34, 1089-97
 11. Mikkelsen B. et al., Clonazepam in the treatment of epilepsy. A controlled clinical trial in simple absences, bilateral massive epileptic myoclonus, and atonic seizures., , Arch Neurol, 1976, 33, 322-5
 12. André M. et al., Clonazepam pharmacokinetics and therapeutic efficacy in neonatal seizures, Eur J Clin Pharmacol, 1986, 30, 585-9
 13. Walson PD et al. , Clonazepam disposition in pediatric patients, Ther Drug Monit, 1996, 18(1), 1-5
 14. Dreifuss FE et al. , Serum clonazepam concentrations in children with absence seizures, Neurology, 1975, 25(3), 255-8

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose