Fenytoin

Generisk navn
Fenytoin
Handelsnavn
Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
ATC-kode
N03AB02
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Epanutin kaps 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Fenytoin NAF tab 100 mg
Fenytoin NAF tab 25 mg
Phenhydan inj, oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Phenhydan tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Phenytoin AWD tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Påvirker spenningsavhengig natriumstrøm over den nevronale cellemembranen.

Farmakokinetiske data

Følgende kinetiske parametre er rapportert (Smit 1999, Al Za'abi 2006):

Alder n= Cmax  (mg/L) Vd (L/kg) Cl (ml/minutt/kg) t½ (timer) 
4-12 år 10 6.23-13.87 0,60-1,07 (gjennomsnitt 0,88) - -
1-123 dager PNA (23-42,2 uker GA) 83 - 0,33-2,14 (gjennomsnitt 1,03) 0,03-2,32 (gjennomsnitt 0,38) 2,54-205 (gjennomsnitt 32,8)

Doseringer

Gå raskt til:

Persisterende status epilepticus
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [2] [5] [9]
   • 20 mg/kg/dose, bolus over 20 minutter. Maksimal enkeltdose: 1500 mg/dose.
   • Råd om inntak/administrering:

    Kan forårsake arytmi og må derfor administreres under overvåkning av hjerterytme.

   • En ekstra metningsdose på 10 mg/kg over 10 minutter kan vurderes.

Epilepsi: partielle anfall, generaliserte tonisk-kloniske episoder, vedlikehold etter status epilepticus
Nevropatisk smerte
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [4]
   • 4 - 7 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
Arytmier
 • Oralt
  • 1 måned til 2 år
   [1]
   • Startdose: 15 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Avhengig av plasmanivå; 8 - 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, pediatrisk spesialist (kardiologi) med erfaring med bruk av fenytoin for denne indikasjonen.

  • 2 år til 18 år
   [1] [10] [11]
   • Startdose: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 4 - 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Behandling utføres av, eller etter konsultasjon med, pediatrisk spesialist (kardiologi) med erfaring med bruk av fenytoin for denne indikasjonen.

 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   • Metningsdose: 1,25 mg/kg/dose, bolus over 5 minutter. Gjenta opptil en kumulativ maksdose på 15 mg/kg (= metningsdose i løpet av 1 time).
   • Behandling av eller etter konsultasjon med pediatrisk spesialist (pediatrisk kardiolog) med erfaring i bruk av fenytoin for denne indikasjonen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Redusert plasmaproteinbinding kan oppstå ved redusert nyrefunksjon. Med redusert proteinbinding øker den frie fraksjonen (totalkonsentrasjonen reduseres, mens fri konsentrasjon forblir den samme). Symptomer på forgiftning kan oppstå selv ved normal totalkonsentrasjon.

** Kreatininclearance <30 ml/minutt: **
Dosér i henhold til fri fenytoinkonsentrasjon.

 

Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Bivirkninger spesifikke for barn

Konsentrasjonsavhengige bivirkninger: Nystagmus, ataksi, sedasjon.

Bivirkninger ved kronisk bruk: Abnormaliteter i huden, gingival hyperplasi, kan redusere kognisjon.

(Rademaker 2007)

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Konsentrasjonsvansker, døsighet, ustøhet, koordinasjonsforstyrrelser og dobbeltsyn er vanligst og plasmakonsentrasjonsavhengige. Hyperkinesier kan forekomme. Eksantem er ikke uvanlig. Overfølsomhetsreaksjoner som Stevens–Johnsons syndrom, lymfadenopati, bloddyskrasier og levernekrose er sjeldne. Fenytoin kan bidra til å utvikle osteoporose ved langtidsbehandling. Gingival hyperplasi, hirsutisme og andre kosmetiske bivirkninger (grove ansiktstrekk) kan være plagsomme.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Porfyri.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Skal ikke kombineres med produkter som inneholder kalsium, inkludert via mateslanger. Vær oppmerksom på lav biologisk tilgjengelighet hos nyfødte etter oral administrasjon.

Første tegn på overdose: Ataksi, nystagmus, atferdsforstyrrelser.

(Rademaker 2007).

Ikke-lineær kinetikk: Doseøkninger bør foregå i mindre og mindre trinn.

Fenytoin kan forverre Dravet syndrom [NVN 2017].

Alvorlige bivirkninger kan skyldes unormal metabolisme. CYP2C9-varianter kan påvirke respons; genotyping kan vurderes.

Pasienter med HLA-B*1502 har vist seg å ha høy risiko for Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Ikke bruk i denne gruppen med mindre ingen alternativer finnes.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Konsentrasjonen i plasma kan være vanskelig å styre pga. metningskinetikken. Seponering må skje langsomt unntatt ved allergiske reaksjoner. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

 

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Waardenburg van DA, et al., Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 3. Apotex Europe BV, SPC Diphantoine (RVG 02975/08050/08051/02976) 28-06-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Kamps WA et al, Werkboek ondersteundende behandeling kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 5. Kruiff de CC. et al, Richtlijn Epileptische aanvallen/status epilepticus > 1 maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde , 2012
 6. Thilothammal N, et al, Comparison of phenobarbitone, phenytoin with sodium valproate: randomized, double-blind study, Indian Pediatr, 1996, 33, 549-55
 7. Pal DK, et al, Randomised controlled trial to assess acceptability of phenobarbital for childhood epilepsy in rural India, Lancet, 1998, 351, 19-23
 8. Canadian Study Group for Childhood Epilepsy., Clobazam has equivalent efficacy to carbamazepine and phenytoin as monotherapy for childhood epilepsy, Epilepsia, 1998, 39, 952-9
 9. Agarwal P, et al, Randomized study of intravenous valproate and phenytoin in status epilepticus, Seizure, 2007, 16, 527-32
 10. Garson A Jr, et al, Control of late postoperative ventricular arrhythmias with phenytoin in young patients, Am J Cardiol, 1980, 46, 290-4
 11. Kavey RE, et al, Phenytoin therapy for ventricular arrhythmias occurring late after surgery for congenital heart disease, Am Heart J, 1982, 104, 794-8
 12. Smit A, et al, Practical management of therapeutic diphenylhydantoin concentrations in children, S Afr Med J, 1999, 89, 1092-7
 13. Al Za’abi M, et al, Application of routine monitoring data for determination of the population pharmacokinetics and enteral bioavailability of phenytoin in neonates and infants with seizures, Ther Drug Monit, 2006, 28, 793-9
 14. NVN, Richtlijn epilepsie; Status epilepticus; bij kinderen; Flowchart kinderen, 2017

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose