Lakosamid

Generisk navn
Lakosamid
Handelsnavn
Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
ATC-kode
N03AX18

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon

Konsentrasjonsmåling
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Lacosamide Accord tab 100 mg
Lacosamide Accord tab 150 mg
Lacosamide Accord tab 200 mg
Lacosamide Accord tab 50 mg
Lacosamide Medical Valley tab 100 mg
Lacosamide Medical Valley tab 150 mg
Lacosamide Medical Valley tab 200 mg
Lacosamide Medical Valley tab 50 mg
Vimpat inf, oppl 10 mg/ml
Vimpat sirup 10 mg/ml
Vimpat tab 100 mg
Vimpat tab 150 mg
Vimpat tab 200 mg
Vimpat tab 50 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Antiepileptisk effekt antas å bero på selektiv økning av langsom inaktivering av natriumkanaler. Det er også påvist smertelindring ved diabetisk nevropati.

Farmakokinetiske data

Clearance:

 • 20 kg: 1,04 L/time
 • 30 kg: 1,32 L/time
 • 50 kg: 1,86 L/time
 • 70 kg (voksne): 1,92 L/time

Doseringer

Epilepsi, monoterapi
 • Oralt
  • ≥ 4 år og < 40 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og 40 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 - 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
 • Intravenøst
  • ≥ 4 år og < 40 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og 40 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 - 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling:Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
Epilepsi, tilleggsbehandling
 • Oralt
  • ≥ 4 år og < 20 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og 20 til 30 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og 30 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks  8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
 • Intravenøst
  • ≥ 4 år og < 20 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og 20 til 30 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og 30 til 50 kg
   [1]
   • Startdose: 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 2 mg/kg, til maks 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
  • ≥ 4 år og ≥ 50 kg
   [1]
   • Startdose: 100 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Døgndosen kan økes basert på klinisk respons i trinn på 100 mg, til maks 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   •  

     

    Tilleggsinformasjon:

    • Konsentrasjonsmåling: Se informasjon under fanen «Konsentrasjonsmåling».
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Ved nedsatt nyrefunksjon øker AUC for lakosamid. Dette øker risikoen for bivirkninger.


Barn ≥ 4 år og < 50 kg:
GFR 10–30 ml/min/1,73m²: Reduser maksimal dose med 25 %.
GFR < 10 ml/min/1,73m²:
Ingen generelle anbefalinger kan gis.

 

Barn ≥ 4 år og ≥ 50 kg
GFR 10–30 ml/min/1,73m²: Vedlikeholdsdose: Maks. 250 mg/døgn.
GFR < 10 ml/min/1,73m²: Ingen generelle anbefalinger kan gis.


Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenantoin RPH Pharmaceuticals, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre (natriumvalproat)

Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, GabaLiquid GeriaSan farma mondo, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord, Levetiracetam Aristo
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin krka, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningsprofilen ligner den for voksne, selv om enkelte bivirkninger er hyppigere hos barn (døsighet, oppkast og kramper). Følgende bivirkninger har blitt rapportert hos pediatriske pasienter: Nasofaryngitt (15,7 %), oppkast (14,7 %), døsighet (14,0 %), svimmelhet (13,5 %), pyreksi (13,0 %), kramper (7,8 %), nedsatt matlyst (5,9 %), faryngitt (4,7 %), letargi (2,7 %) og unormal atferd (1,7 %).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Vanligst er svimmelhet. Hodepine, kvalme, dobbeltsyn og koordinasjonsforstyrrelse. EKG-forandringer i form av forlenget PR-intervall hos enkelte pasienter, men klinisk betydning er usikker.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
2. eller 3. grads AV-blokk.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av andre legemidler som er forbundet med PR-forlengelse (f.eks. karbamazepin, lamotrigin, pregabalin) og klasse I-antiarytmika.

Kontroll og oppfølging: Klinisk kontroll, særlig i behandlingens første fase.

Informasjon til pasient: Bivirkninger. Graviditet.

Referanser

 1. UCB Pharma S.A., SmPC Vimpat (EU/1/08/470/001-031) 22-08-2018, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose