Brivaracetam

Generisk navn
Brivaracetam
Handelsnavn
Briviact
ATC-kode
N03AX23
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Briviact inj/inf, oppl 10 mg/ml
Briviact mikst oppl 10 mg/ml
Briviact tab 10 mg
Briviact tab 100 mg
Briviact tab 25 mg
Briviact tab 50 mg
Briviact tab 75 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Kroppsvekt Cl (l/time)
20 kg 1,61
30 kg 2,18
50 kg 3,19
70 kg 3,58

Doseringer

Som adjuvans ved partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering
 • Oralt
  • 4 år til 18 år
   [1] [4]
   • Startdose: 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 1 - 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maks: 200 mg/døgn.
 • Intravenøst
  • 4 år til 18 år
   [2] [3]
   • Startdose: 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: 1 - 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maks: 200 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenantoin RPH Pharmaceuticals, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre (natriumvalproat)

Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, GabaLiquid GeriaSan farma mondo, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord, Levetiracetam Aristo
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin krka, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Bivirkninger spesifikke for barn

Psykomotorisk hyperaktivitet. Atferdsforstyrrelse og selvmordstanker har blitt rapportert oftere hos barn enn hos voksne. 

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact Drank ( EU/1/15/1073/021) 26-07-2018, www.geneesmiddelinformatiebank.nl
 2. UCB Pharma S.A., SmPC Briviact ( EU/1/15/1073/022) 26-07-2018
 3. UCB, SmPC Briviact 10mg/25mg/50mg/75mg/100mg Filmtabletten (EU/1/15/1073/001), 07/2018
 4. UCB, SmPC Briviact 10mg/ml Lösung zum Einnehmen (EU/1/15/1073/021), 07/2018

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose