Vigabatrin

Generisk navn
Vigabatrin
Handelsnavn
Sabrilex
ATC-kode
N03AG04
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Sabrilex granulat til mikst, oppl 500 mg
Sabrilex tab 500 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere ble observert (Preparatomtale)

Alder tmax (timer) T1/2 (timer) Cl/F (l/t/kg)
Nyfødte 2,5 7,5   
Spedbarn 2,5 5,7  0,591
Barn  1 5,5 0,446

Doseringer

Epilepsi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • 40 - 100 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser, maks: 3 g/døgn.
   • Seponer behandling dersom effekt ikke inntrer etter 4 uker. Seponering bør skje gradvis over 2-4 uker.

Wests syndrom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2]
   • 50 - 150 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser, maks: 3 g/døgn.
   • Seponer behandling dersom effekt ikke inntrer etter 4 uker. Seponering bør skje gradvis over 2-4 uker.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Kliniske konsekvenser

AUC og halveringstid er høyere ved nedsatt nyrefunksjon. Risikoen for bivirkninger er derfor høyere ved nedsatt nyrefunksjon.

Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenantoin RPH Pharmaceuticals, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre (natriumvalproat)

Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, GabaLiquid GeriaSan farma mondo, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord, Levetiracetam Aristo
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin krka, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Bivirkninger spesifikke for barn

Uro og opphisselse. Økning i absenser (NVN-veiledning)

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Første valg ved Wests syndrom. Kan brukes ved multifokal epilepsi, men bivirkningsprofilen (innskrenket synsfelt, opphisselse, uro, søvnforstyrrelser og økt matlyst) betyr vigabatrin ikke er førstevalg.

Undersøkelser av synsfeltet (helst standardisert statisk perimetri) skal utføres før behandlingsstart og hver sjette måned under behandling. Hvis synsfeltet snevres inn, skal man vurdere å redusere behandlingen eller utføre hyppigere kontroller av synsfeltet. Perimetri er sjelden mulig for barn under ni år og man må vurdere på nyt om behandlingen skal fortsette med jevne mellomrom. 

Dyrestudier viser at vigabatrin kan føre til taurinmangel. Fordi denne taurinmangelen muligens er årsaken til retinaabnormaliteter, kombineres vigabatrin derfor noen ganger med taurin [Jammoul 2009].

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Sanofi-Aventis Netherlands BV, SPC Sabril (RVG 15722) 23-05-2018, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose