Ustekinumab

Generisk navn
Ustekinumab
Handelsnavn
Stelara
ATC-kode
L04AC05
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Konsentrasjonene av ustekinumab i serum hos pediatriske psoriasispasienter i alderen 12 til 17 år, behandlet med anbefalt dose basert på kroppsvekten, kunne generelt sammenlignes med de hos voksne psoriasispasienter som ble behandlet med dosen for voksne. Serumkonsentrasjon av ustekinumab hos pediatriske psoriasispasienter 12-17 år (CADMUS) som ble behandlet med halvparten av anbefalt dose basert på kroppsvekt var generelt lavere enn de hos voksne.

Farmakokinetiske data hos voksne:

 • Tmax = sc. omtrent 8½ døgn.
 • Vd = 0,06–0,08 l/kg, større når kroppsvekten er > 100 kg.
 • = omtrent 3 uker (15–32 døgn), kortere hvis kroppsvekten er > 100 kg.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Stelara inj, oppl 45 mg/0,5 ml
Stelara inj, oppl 45 mg/penn
Stelara inj, oppl 45 mg/sprøyte
Stelara inj, oppl 90 mg/penn
Stelara inj, oppl 90 mg/sprøyte
Stelara kons til inf oppl 130 mg/26 ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Moderat til alvorlig plakkpsoriasis, med utilstrekkelig respons til eller intoleranse mot annen behandling
 • Subkutant
  • ≥ 6 år og < 60 kg
   [1]
   • 0,75 mg/kg/dose i uke 0, 4 og deretter hver 12. uke.
  • ≥ 6 år og 60 til 100 kg
   [1]
   • 45 mg/dose i uke 0, 4 og deretter hver 12. uke.
  • ≥ 6 år og ≥ 100 kg
   [1]
   • 90 mg/dose i uke 0, 4 og deretter hver 12. uke.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Immunsuppressive midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA37
L04AA25

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Amgevita, Humira, Hyrimoz, Imraldi, Yuflyma
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Envarsus, Modigraf, Prograf
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Metotreksat

Ebetrexat, Jylamvo, Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Methotrexate rosemont, Nordimet
L04AX03

Referanser

 1. Janssen-Cilag International NV, SmPC Stelara( EU/1/08/494/001) 18-11-2021, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose