Pregabalin

Generisk navn
Pregabalin
Handelsnavn
Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
ATC-kode
N03AX16
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Lyrica kaps 150 mg
Lyrica kaps 225 mg
Lyrica kaps 25 mg
Lyrica kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Lyrica kaps 300 mg
Lyrica kaps 75 mg
Lyrica kaps 75 mg - Krever godkjenningsfritak
Lyrica mikst oppl 20 mg/ml
Pregabalin aliud kaps 75 mg - Krever godkjenningsfritak
Pregabalin-neuraxpharm mikst oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Pregabalin-ratiopharm kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Pregabalin-ratiopharm mikst oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Egenskaper

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Pregabalin er en GABA-analog uten direkte GABA‑erg effekt. Den virker ved å binde seg til en komponent av spenningsavhengige kalsiumkanaler i CNS. Det er påvist effekt ved fokale anfall med eller uten generalisering og ved nevrogen smerte. Effekt er også dokumentert ved angsttilstander.

Farmakokinetiske data

Ingen informasjon om de farmakokinetiske parameterne hos barn er tilgjengelig.

Doseringer

Nevropatisk smerte
 • Oralt
  • 1 år til 12 år
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdose: 2,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Om nødvendig, økes dosen hver 2.-3. dag til maksimalt 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Ved seponering: Trapp dosen ned på tilsvarende måte som den ble trappet opp.

  • 12 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4]
   • Startdose: 75 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Om nødvendig, økes dosen hver 2.-3. dag i trinn på 75 mg/døgn, til maksimalt 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Ved seponering: Trapp dosen ned på tilsvarende måte som den ble trappet opp.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Ingen dosejustering er nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 til 12 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 til 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis

Antiepileptika

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Petnidan, Suxinutin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Generelle bivirkninger

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
De vanligste bivirkningene er svimmelhet og søvnighet. Disse bivirkningene er de som oftest fører til seponering av pregabalin. Andre vanlige bivirkninger er vektøkning, ødemer, munntørrhet og forstoppelse.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Nedsatt nyrefunksjon.

Referanser

 1. Saltik S, et al, Pregabalin treatment of patient with complex regional pain syndrome, Pediatr Neurol, 2016, Jan;54, 88-90
 2. Pedemonte Stalla V, et al, Complex regional pain syndrome type i. An analysis of 7 cases in children, Neurologia, 2015, Jul-Aug;30(6), 347-51
 3. Arnold LM, et al, Safety and efficacy of pregabalin in adolescents with fibromyalgia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial and a 6-month open-label extension study, Pediatr Rheumatol Online J, 2016, Jul 30;14(1), 46
 4. Vondracek P, et al, Efficacy of pregabalin in neuropathic pain in paediatric oncological patients,, Eur J Paediatr Neurol, 2009, Jul;13(4, 332-6

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose