Remdesivir

Generisk navn
Remdesivir
Handelsnavn
Lagevrio
ATC-kode
J05A
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Lagevrio kaps 200 mg - Krever godkjenningsfritak

Remdesivir 5 mg/ml injeksjonsvæske: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Ta kontakt med ansvarlig barnelege innen infeksjonsmedisin på ditt regionssykehus. Injeksjonsvæsken inneholder sulfobutyleter-β-cyklodextrin-natriumsalt [SBECD] og er derfor ikke egnet til bruk på barn under 40 kg.

Remdesivir 100 mg pulver til injeksjonsvæske: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Ta kontakt med ansvarlig barnelege innen infeksjonsmedisin på ditt regionssykehus.

 

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Remdesivir er en adenosin nukleotidanalog-inhibitor av RNA-polymeraser. Remdesivir har et bredt spektrum av antiviral aktivitet in vitro mot en rekke RNA-virus, inklusive ß-koronavirus som SARS-CoV, MERS-CoV og SARS-CoV-2. Klinisk effekt er primært undersøkt hos hospitaliserte pasienter som har hatt symptomer på covid-19 i flere dager.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Svært alvorlige symptomer på COVID-19
 • Intravenøst
  • < 40 kg
   [1] [2] [4]
   • Startdose: 5 mg/kg/døgn, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 2,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
    • Behandlingsvarighet: 5-10 dager.
    • Administrasjonstid: Gis over 30-120 minutter.
    • Merknad: Dette er en eksperimentell behandling. Det finnes ikke studier på effekt av remdesivir på barn med COVID-19. Optimal symptomatisk behandling er det viktigste. Behandlingen skal startes opp i samråd med barnelege innen infeksjonsmedisin, og etter nøye nytte- risiko vurdering. Foreldre skal informeres om dette. Dersom en har valgt å starte med medisinsk behandling må behandlingen tilpasses sykdomsforløpet og viral clearance. Denne doseringsanbefalingen følger de foreløpige behandlingsrådene for COVID-19 fra SWAB/RIVM.  Klikk her for hele dokumentet.

     

     

  • ≥ 40 kg
   [1] [2] [3]
   • Startdose: 200 mg/døgn, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 100 mg/døgn fordelt på 1 dose
     .
    • Behandlingsvarighet: 5-10 dager.
    • Administrasjonstid: Gis over 30-120 minutter.
    • Merknad: Dette er en eksperimentell behandling. Det finnes ikke studier på effekt av remdesivir på barn med COVID-19. Optimal symptomatisk behandling er det viktigste. Behandlingen skal startes opp i samråd med barnelege innen infeksjonsmedisin, og etter nøye nytte- risiko vurdering. Foreldre skal informeres om dette. Dersom en har valgt å starte med medisinsk behandling må behandlingen tilpasses sykdomsforløpet og viral clearance. Denne doseringsanbefalingen følger de foreløpige behandlingsrådene for COVID-19 fra SWAB/RIVM.  Klikk her for hele dokumentet.

Ingen spesifikk informasjon tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Barn 7-28 dager: Bruk hos barn med serum kreatinin ≥ 1 mg/dl er ifølge produsentene ikke anbefalt.

Barn > 28 dager: Bruk hos barn med redusert nyrefunksjon (eGFR < 30 ml/min) er ifølge produsentene ikke anbefalt.

 

Antiinfektiva til systemisk bruk

Antibakterielle midler til systemisk bruk

Amikacin

Amikacin Macure, Amikacin braun, Arikayce Liposomal
J01GB06

Amoksicillin

Amoxicillin, Amoxicillin Mylan, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline EG, Imaxi, InfectoMox
J01CA04

Amoksicillin og klavulansyre

Amoclav, AmoxiClav hikma, Amoxicillin comp ratiopharm, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Amoxiclav ct, Augmentin, Augmentin MFF, Augmentin bambini, Bioclavid, Spektramox
J01CR02

Azitromycin oral

Amzolynic, Azithromycin, Azithromycin 1a pharma, Azithromycin hexal, Azitromax, Azitromicina Qualigen, Azitromicina altan, Zithromax, Zitromax
J01FA10
J01DF01

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Extencilline, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 macure
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA, Penicillin Actavis
J01CE01
J01DB01

Cefalotin

Cefalotin Navamedic
J01DB03
J01DC03
J01DB04

Cefotaksim

Cefotaxim MIP, Cefotaxim Navamedic, Cefotaxim VM mip SA, Cefotaxim VM navamedic SA, Cefotaxim VM vill SA
J01DD01
J01DI02

Ceftazidim

Ceftazidim Fresenius Kabi, Ceftazidim MIP
J01DD02

Ceftriakson

Ceftriaxon Fresenius Kabi, Ceftriaxon MIP, Ceftriaxon Stragen
J01DD04

Cefuroksim

Cefuroxim, Cefuroxim B. Braun, Cefuroxim Fresenius Kabi, Cefuroxim MIP, Cefuroxim Navamedic, Cefuroxim Stragen, Cefuroxim stada, Zinacef
J01DC02

Ciprofloksacin

Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Navamedic, Ciproxin
J01MA02

Daptomycin

Cubicin, Daptomycin Accordpharma
J01XX09

Doksysyklin

Doksycyklin Hexal, Doxycyclin ratiopharm, Doxyferm, Doxylin, Oracea, Vibramycin, Vibranord
J01AA02

Erytromycin, oral og parenteral

Abboticin, Ery-Max, Erythrocine, Erythromycin Panpharma
J01FA01

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Infectocillin 400, Pancillin, Phenoxymethylpenicillin crescent, Primcillin, Weifapenin
J01CE02

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05

Fosfomycin

Fosfomycin Infectopharm, Monuril
J01XX01
J01XC01

Gentamicin parenteral

Gensumycin, Gentamicin B. Braun, Gentamicin Paediatric
J01GB03
J01DH51

Klaritromycin

Clarithromycin, Clarithromycin Accord, Clarithromycin Teva, Klacid, Klacid OD
J01FA09

Klindamycin, oral og parenteral

Clindamycin, Clindamycin Navamedic, Clindamycin Villerton, Dalacin, Sobelin
J01FF01
J01XB01

Levofloksacin

Levofloxacin, Levofloxacin hameln, Tavanic, Tavanic orifarm, Tavanic specific
J01MA12

Linezolid

Linezolid Accord, Linezolid Fresenius Kabi, Linezolid Krka, Linezolid Sandoz, Zyvoxid
J01XX08
J01CA11

Meropenem

Meropenem Bradex, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem SUN, Meropenem VM sun SA
J01DH02

Minosyklin

Minocin, Minocyclin ratiopharm
J01AA08

Nitrofurantoin

Furadantin, Furadantine, Furantoina ern, Nifurantin, Nitrofurantoine
J01XE01

Ofloksacin oral

Ofloxacin-ratiopharm, Tarivid
J01MA01

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05
J01CA08

Sulfadiazin

Sulfadiazine wockhardt
J01EC02

Tetrasyklin

Tetracyclin, Tetracyclin Actavis, Tetracycline
J01AA07
J01AA12

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Bramitob, Nebcina, Tobi, Tobi Podhaler, Tobi podhaler, Tobramycin B. Braun
J01GB01

Trimetoprim

InfectoTrimet, Trimetoprim, Trimopan
J01EA01

Trimetoprim og sulfametoksazol

Bactrim, Bactrimel, Eusaprim, Trimesolphar
J01EE01
J01XA01
Antimykotika til systemisk bruk
J02AA01

Anidulafungin

Anidulafungin Accord, Anidulafungin accord, Anidulafungin-Pharmore, Ecalta
J02AX06
J02AX01

Flukonazol

Diflucan, Fluconazol B. Braun, Fluconazol Krka
J02AC01
J02AC02

Kaspofungin

Cancidas, Caspofungin Lorien
J02AX04
J02AX05

Posakonazol

Noxafil, Posaconazole AHCL, Posaconazole Accord, Posaconazole Mylan
J02AC04

Vorikonazol

Vfend, Voriconazole Accord, Voriconazole Fresenius Kabi, Voriconazole Sandoz
J02AC03
Antimykobakterielle midler
J04AK05

Dapson

Dapson, Dapson-Fatol
J04BA02

Etambutol

EMB-Fatol, Myambutol
J04AK02

Isoniazid

Isoniazid, Isoniazid SA, Isozid
J04AC01

Pyrazinamid

Pyrazinamid SA, Pyrazinamide
J04AK01
J04AB04

Rifampicin

Eremfat, Eremfat farma mondo, Eremfat specific, Rifadin, Rimactan, Rimactane
J04AB02
Antivirale midler til systemisk bruk
J05AF06

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10

Dolutegravir

Tivicay
J05AJ03
J05AR13

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AP54
J05AR18
J05AF09

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AG04
J05AE07
J05AD01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06
J05AP57
J05AF05
J05AP51
J05AR10
J05AX09
J05AG01
J05AH02

Raltegravir

Isentress
J05AJ01
J05AP01
J05AG05

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03

Sidofovir

Cidofovir Macure, Cidofovir tillomed macure
J05AB12
J05AP08
J05AP55

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
J05AH01

Zidovudin

Retrovir, Zidovudine
J05AF01
Immunsera og immunglobuliner
J06BB16
Vaksiner
J07BA01
J07BL01
J07BC02
J07BA02
J07AE01
J07BM02
J07BM03
J07BH01
J07AN01
J07BK01

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsdata fra fase 1-studie er ennå ikke publisert. Selv om det er indikasjoner på viral hemming, er det ennå ikke klart om det kan oppnås hos mennesker og hvilke sikkerhetsrisikoer som oppstår

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forhøyede transaminaser er svært vanlig, likeledes hodepine, kvalme og utslett. Påvirkning av nyrefunksjon over forventet sammenlignet med andre terapiformer ved covid-19 er nylig rapportert fra VigiBase (WHO).

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen angitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Transaminaser og nyrefunksjon må monitoreres.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Lever- og nyrefunksjon skal undersøkes før og under pågående behandling.

Referanser

 1. SWAB in collaboration with CIB, NVZA, NVMM, NVII and NVIC, Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 (infecties met SARS-CoV-2), https://swab.nl/nl/covid-19, July 3, 2020
 2. Gilead Sciences International Limited, Remdesivir under Emergency Use Authorization, https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/remdesivir/eua-fact-sheet-for-hcps.pdf?la=en&hash=B56F8C441364B7EDA15543F75E8EC88F, Revised: 06/2020
 3. Gilead Sciences Ireland UC, SmPC Veklury (EU/1/20/1459/001) Rev 1 03-07-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Lutz JD, et al, Physiologically-Based Pharmacokinetic Modeling of Remdesivir and its Metabolites to Support Dose Selection for the Treatment of Pediatric Patients with COVID-19. , Clin Pharmacol Ther. , 2021, Jan 27, Online ahead of print.

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose