Atazanavir

Generisk navn
Atazanavir
Handelsnavn
Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
ATC-kode
J05AE08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Atazanavir Accord kaps 200 mg
Atazanavir Accord kaps 300 mg
Atazanavir Krka kaps 300 mg
Atazanavir accord kaps 300 mg - Krever godkjenningsfritak

Atazanavir dosepulver: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet.

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Kapsel
   • ≥ 6 år og 15 til 35 kg
    [2] [4]
    • 200 mg/døgn fordelt på 1 dose kombinert med ritonavir (100 mg/døgn fordelt på 1 dose).
   • ≥ 6 år og ≥ 35 kg
    [2] [4]
    • 300 mg/døgn fordelt på 1 dose kombinert med ritonavir (100 mg/døgn fordelt på 1 dose).
  • Dosepulver
   • ≥ 3 måneder og 5 til 15 kg
    [1]
    • 200 mg/døgn fordelt på 1 dose kombinert med ritonavir (80 mg/døgn fordelt på 1 dose).
   • ≥ 3 måneder og 15 til 35 kg
    [1]
    • 250 mg/døgn fordelt på 1 dose kombinert med ritonavir (80 mg/døgn fordelt på 1 dose).
   • ≥ 3 måneder og ≥ 35 kg
    [1]
    • 300 mg/døgn fordelt på 1 dose kombinert med ritonavir (100 mg/døgn fordelt på 1 dose).

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Inntak og mat:
Kapsel og dosepulver: Skal tas med mat (et måltid eller et stort mellommåltid).
Dosepulver: Kan gis i eplemost eller yoghurt, eller i drikke som f.eks. melk, vann eller morsmelk/-erstatning. For spedbarn som ennå ikke tar fast føde eller ikke kan drikke fra en kopp, bland dosepulveret med litt morsmelk/-erstatning og administrer med sprøyte. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foscavir campus, Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed
J05AD01
Protease hemmere

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Bivirkninger spesifikke for barn

Forlenget PQ- og QT-intervall (mer vanlig hos barn).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Barn er følsomme for hjerteledningsforstyrrelser.
 • Ingen effekt forventes hos forhåndsbehandlede barn med ≥ 4 'proteasehemmer' (PI)-mutasjoner. Dette kan være tilfelle selv med mindre enn 4 'proteasehemmer' (PI) mutasjoner.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Bristol-Meyers Squibb Pharma EEIG, SmPC Reyataz poeder voor oraal gebruik (EU/1/03/267/007) Rev 52.18-02.2022, www.ema.europa.eu
 2. Bristol-Meyers Squibb Pharma EEIG, SmPC Reyataz capsule (EU/1/03/267/004) Rev 52.18-02.2022, www.ema.europa.eu
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, doi:10.1111/hiv.12217
 4. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, www.aidsinfo.nig.gov/contentfiles/lvguidelines/pediatricguidelines.pdf, Geraadpleegd 12 sept 2016, O1-O140

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose