Sofosbuvir og velpatasvir

Generisk navn
Sofosbuvir og velpatasvir
Handelsnavn
Epclusa
ATC-kode
J05AP55
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Epclusa tab 200 mg/50 mg
Epclusa tab 400 mg/100 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Eksponering hos barn over 3 år for sofosbuvir/velpatasvir 400 mg/100 mg, 200 mg/50 mg eller 150 mg/37,5 mg tilsvarer eksponering hos voksne for sofosbuvir/velpatasvir 400 mg/100 mg.

Doseringer

Kronisk hepatitt C-infeksjon
 • Oralt
  • 3 år til 18 år og 17 til 30 kg
   [1]
   • Sofosbuvir/Velpatasvir: 200/50 mg/døgn fordelt på 1 dose

   • Behandlingsvarighet:

    12 uker

  • 3 år til 18 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • Sofosbuvir/Velpatasvir: 400/100 mg/døgn fordelt på 1 dose

   • Behandlingsvarighet:

    12 uker

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Oppkast: Ved oppkast innen 3 timer etter dosering, skal en ny dose tas. Dersom oppkast forekommer mer enn 3 timer etter dosering, gis ingen ny dose. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06

Sidofovir

Cidofovir Macure, Cidofovir tillomed macure
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP08
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen for barn 6-18 år er lik den som for voksne. Oppkast ble observert som en svært vanlig bivirkning hos pediatriske pasienter i alderen 3 til < 6 år (SPC Epclusa®).

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Gilead Sciences Ireland UC, SmPC Epclusa (EU/1/16/1116/001-2) Rev 17; 18-01-2022, www.ema.europa.eu
 2. Gilead Sciences Ireland UC, SPC Epclusa tabletter (EU/1/16/1116/003-004). Oppdateringsdato: 06.07.2022., https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/epclusa-epar-product-information_no.pdf

Oppdateringer

 • 24 mai 2022 14:24: Alder endret fra "6 til 18 år" til "3 til 18 år" basert på SPC.

Konsentrasjonsmåling


Overdose