Foskarnet

Generisk navn
Foskarnet
Handelsnavn
Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
ATC-kode
J05AD01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fosfonomaursyrederivat som virker som en selektiv hemmer av viral DNA‑polymerase.

Antiviralt spektrum: In vitro hemmer midlet en rekke forskjellige virus, inkludert alle kjente humane herpesvirus, hepatitt B‑virus og noen retrovirus, deriblant hiv. Ingen kryssresistens med aciklovir; virker derfor mot aciklovirresistent HSV. Størst klinisk erfaring har man bare med infeksjoner forårsaket av cytomegalovirus (CMV). Resistensutvikling under behandling forekommer.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed inf, oppl 24 mg/ml
Virafosc inf, oppl 24 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Livstruende eller organtruende infeksjoner med cytomegalovirus (CMV)
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • 180 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Juster dosen etter nyrefunksjon.

Oppfølgingsbehandling for retinitt grunnet cytomegalovirus (CMV)
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • 90 - 120 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Juster dosen etter nyrefunksjon

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Kontraindikasjon: Bruk ved nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance mindre enn 30 ml/min) er kontraindisert.

Ved nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance 30–80 ml/min) hos voksne, følges produsentens anbefalinger for å fastslå dosering.

Dosering ved nedsatt nyrefunksjon varierer avhengig av indikasjon. Produsent angir kreatininclearance i ml/min/kg kroppsvekt. Dette er basert på følgende formel:

 • Menn: (140 - alder (år)) / (72 x serumkreatinin (mg/dl))
 • Kvinner: (140 - alder (år)) / (72 x serumkreatinin (mg/dl)) x 0,85  

1 mg/dl = 88,4 µmol/l  

CMV-retinitt hos pasienter med HIV-infeksjoner, CMV-sykdom hos pasienter med HRT:

 • kreatininclearance 1,0–1,4 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 135 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser eller 140 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser; vedlikehold 70–90 mg/kg/døgn i 1 dose;

 • kreatininclearance 0,8-1,0 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 105 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser eller 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser; vedlikehold 50-65 mg/kg/døgn i 1 dose;

 • kreatininclearance 0,6–0,8 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 80 mg/kg/døgn fordelt på 1–2 doser; vedlikehold 80–105 mg/kg hver 48. time;

 • kreatininclearance 0,5-0,6 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 60 mg/kg/døgn fordelt på 1–2 doser; vedlikehold 60-80 mg/kg hver 48. time;
 • kreatininclearance 0,4–0,5 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 50 mg/kg/døgn fordelt på 1–2 doser; vedlikehold 50–65 mg/kg kroppsvekt hver 48. time;
 • kreatininclearance under 0,4 ml/min/kg kroppsvekt: behandling med foskarnet anbefales ikke;
 • hemodialyse: behandling med foskarnet anbefales ikke.


CMV-infeksjon i mage-tarm-kanalen hos pasienter med HIV-infeksjoner:

 • kreatininclearance 1,0–1,4 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 140 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser;
 • kreatininclearance 0,8-1,0 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 100 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser;
 • kreatininclearance 0,6–0,8 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 80 mg/kg/døgn i 1 dose;
 • kreatininclearance 0,5-0,6 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 60 mg/kg/døgn i 1 dose;
 • kreatininclearance 0,4-0,5 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 50 mg/kg/døgn i 1 dose;
 • kreatininclearance under 0,4 ml/min/kg kroppsvekt: behandling med foskarnet anbefales ikke;
 • hemodialyse: behandling med foskarnet anbefales ikke.


CMV-viremi hos pasienter med HRT:

 • kreatininclearance 1,0–1,4 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 90 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser; vedlikehold 70–90 mg/kg/døgn i 1 dose;
 • kreatininclearance 0,8–1,0 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 70 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser; vedlikehold 50–65 mg/kg/døgn i 1 dose 
 • kreatininclearance 0,6–0,8 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser; vedlikehold 80–105 mg/kg hver 48. time;
 • kreatininclearance 0,5-0,6 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser; vedlikehold 60-80 mg/kg hver 48. time;
 • kreatininclearance 0,4-0,5 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser; vedlikehold 50-65 mg/kg hver 48. time;
 • kreatininclearance under 0,4 ml/min/kg kroppsvekt: behandling med foskarnet anbefales ikke;
 • hemodialyse: behandling med foskarnet anbefales ikke.


Aciklovir-resistent herpes simplex-infeksjon:

 • kreatininclearance 1,0–1,4 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser;
 • kreatininclearance 0,8-1,0 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser;
 • kreatininclearance 0,6-0,8 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 50 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser;
 • kreatininclearance 0,5-0,6 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser;
 • kreatininclearance 0,4-0,5 ml/min/kg kroppsvekt: induksjon 30 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser;
 • kreatininclearance under 0,4 ml/min/kg kroppsvekt: behandling med foskarnet anbefales ikke;
 • hemodialyse: behandling med foskarnet anbefales ikke.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bivirkninger er meget vanlig. Nedsatt nyrefunksjon forekommer hos ca. halvparten av pasientene, og dialyse kan bli nødvendig. Adekvat hydrering kan forhindre nyreaffeksjon. Forstyrrelser i kalsiummetabolismen, beinmargsdepresjon, tromboflebitt, sår på slimhinner i urogenitaltraktus og symptomer fra sentralnervesystemet som meningisme og epileptiske anfall forekommer også. Subjektive symptomer som kvalme, hodepine, slapphet, tørste forekommer ofte og kan bli så uttalte at behandlingen må avbrytes.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Foskarnet skal reserveres for barn som er overfølsomme for ganciklovir, som får alvorlig beinmargsdepresjon som en bivirkning, eller hvor ganciklovir-resistens mistenkes eller er påvist. Kvantitativ monitorering av CMV DNA-konsentrasjoner i blodet og/eller sekresjoner er svært viktig, så lenge genetisk påvisning av GCV-resistens ikke er teknisk mulig

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Foscarnet må gis med stor forsiktighet til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Adekvat hydrering reduserer risikoen for nyretoksisitet og urethraskader. Foscarnet må infunderes langsomt og i ikke for sterke løsninger. Pasientens nyrefunksjon må kontrolleres.

Infusjonsvæsken må ikke oppbevares i kjøleskap og må anvendes innen 12 timer etter anbrudd.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Furth van AM et al, Werkboek Infectieziekten bij Kinderen, VU Uitgeverij, 1999

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose