Metotreksat

Generisk navn
Metotreksat
Handelsnavn
Metex, Methofill, Methotrexate Cipla, Methotrexate Pfizer, Methotrexate SanoSwiss, Nordimet
ATC-kode
L04AX03

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Metex inj, oppl 10 mg/penn
Metex inj, oppl 10 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 12,5 mg/penn
Metex inj, oppl 12,5 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 15 mg/penn
Metex inj, oppl 15 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 17,5 mg/penn
Metex inj, oppl 17,5 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 20 mg/penn
Metex inj, oppl 20 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 22,5 mg/penn
Metex inj, oppl 22,5 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 25 mg/penn
Metex inj, oppl 25 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 30 mg/penn
Metex inj, oppl 30 mg/sprøyte
Metex inj, oppl 7,5 mg/penn
Metex inj, oppl 7,5 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 10 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 12,5 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 15 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 17,5 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 20 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 22,5 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 25 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 30 mg/sprøyte
Methofill inj, oppl 7,5 mg/sprøyte
Methotrexate Cipla tab 2,5 mg
Methotrexate Pfizer tab 2,5 mg
Methotrexate SanoSwiss tab 2,5 mg
Nordimet inj, oppl 10 mg/penn
Nordimet inj, oppl 12,5 mg/penn
Nordimet inj, oppl 15 mg/penn
Nordimet inj, oppl 17,5 mg/penn
Nordimet inj, oppl 20 mg/penn
Nordimet inj, oppl 22,5 mg/penn
Nordimet inj, oppl 25 mg/penn
Nordimet inj, oppl 7,5 mg/penn

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Data fra en randomisert studie hos pasienter med juvenil reumatoid artritt (fra 2,8 til 15,1 år) antydet større oral biotilgjengelighet av metotreksat i fastende tilstand. Hos barn med JIA økte det dosenormaliserte området under plasmakonsentrasjonen versus tidskurven (AUC) for metotreksat med alderen og var lavere enn hos voksne. Den dosenormaliserte AUC for metabolitten 7-hydroksymetotreksat var uavhengig av alder (SPC).

Doseringer

Gå raskt til:

Juvenil Ideopatisk Artritt (J.I.A.); JIA assosiert kronisk uveitt
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [7] [10] [11] [13] [15]
   • 10 - 15 mg/m2/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

 • Subkutant
  • 0 år til 18 år
   [7] [10] [11] [13] [15]
   • 10 - 15 mg/m2/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

Onkologiske lidelser
 • Oralt
  • 0 år til 18 år
   [6] [7] [8]
   • Merk:
    Dosen og doseringsfrekvensen for cytostatiske midler er avhengig av tilstanden og varierer med ny informasjon. Cytostatiske legemidler brukes hovedsakelig innenfor onkologi og hematologi i kombinasjoner. Av denne grunn, se de detaljerte behandlingsprotokollene.

    Dosen fra autorisasjonspapirene er angitt som en veiledning: opp til 30 mg/m² oralt; høyere doser må gis parenteralt.

Crohns sykdom
 • Oralt
  • 20 til 30 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 10 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

  • 30 til 40 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 15 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

  • 40 til 50 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 20 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

  • ≥ 50 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 25 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

 • Subkutant
  • 20 til 30 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 10 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

  • 30 til 40 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 15 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

  • 40 til 50 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 20 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

  • ≥ 50 kg
   [2] [3] [4] [5]
   • 25 mg/dose én gang i uken.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

Juvenil dermatomyositt
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [9] [16]
   • Lav dose: 10 - 15 mg/m2/dose 1 gang per uke, maks: 40 mg/dose. Maksimal enkeltdose: 20 mg/dose.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

 • Subkutant
  • 1 måned til 18 år
   [9] [16]
   • Høye doser: 15 - 20 mg/m2/dose 1 gang per uke, maks: 40 mg/dose. Maksimal enkeltdose: 40 mg/dose.
    • Intravenøs administrasjon foretrekkes for aktiv myositt eller vaskulopati i huden.
    • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.
Moderat til alvorlig plakkpsoriasis
 • Oralt
  • 2 år til 18 år
   [12] [14]
   • 0,2 - 0,4 mg/kg/dose 1 gang per uke.
   • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.

Alvorlig atopisk eksem
 • Oralt
  • 2 år til 18 år
   [17] [18] [19] [22] [23] [24]
   • 10 - 15 mg/m2/dose 1 gang per uke, maks: 25 mg/dose.
    • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.
    • Hvis det ikke oppstår bedring ved bruk av den høyeste tolererte dosen innen 3 måneder, bør seponering av metotreksat vurderes.
    • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (hudlege) med erfaring i bruk av metotreksat for denne indikasjonen.
 • Subkutant
  • 2 år til 18 år
   [17] [18] [23]
   • 10 - 15 mg/m2/dose 1 gang per uke, maks: 25 mg/dose.
    • For å forhindre toksisitet kombineres behandling av MTX alltid med folsyre én gang per uke, 1-2 dager etter administrering av MTX.
    • Hvis det ikke oppstår bedring ved bruk av den høyeste tolererte dosen innen 3 måneder, bør seponering av metotreksat vurderes.
    • Behandling av eller etter konsultasjon med en pediatrisk spesialist (hudlege) med erfaring i bruk av metotreksat for denne indikasjonen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Immunsuppressive midler

Selektive immunsuppressive midler
L04AA24
L04AA26
L04AA25
L04AA18

Fingolimod

Fingolimod Accord, Fingolimod Mylan, Fingolimod Teva, Gilenya
L04AA27

Mykofenolatmofetil

CellCept, Mycophenolatemofetil Accord, Myfenax, Mykofenolat Accord, Mykofenolatmofetil Accord, Mykofenolsyre Accord
L04AA06
Tumornekrosefaktor alfa (TNF-)-hemmere

Adalimumab

Humira, Hyrimoz, Imraldi
L04AB04

Etanercept

Benepali, Enbrel, Erelzi
L04AB01

Infliksimab

Flixabi, Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly
L04AB02
Interleukinhemmere
L04AC03
L04AC02
L04AC08
L04AC13
L04AC07
L04AC05
Kalsineurinhemmere

Ciklosporin

Sandimmun, Sandimmun Neoral
L04AD01

Takrolimus oral og parenteral

Adport, Advagraf, Dailiport, Envarsus, Modigraf, Prograf, Tacni
L04AD02
Andre Immunsuppressive midler

Azatioprin

Azatioprin SA, Imurel
L04AX01

Bivirkninger spesifikke for barn

Vanlig: gastrointestinale bivirkninger, hodepine, utmattelse, nedsatt leverfunksjon, økt infeksjonsrisiko.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Merknad: Vanlig dose for JIA, Crohns sykdom og juvenil dermatomyositt er én gang per uke!

Kontroller leverfunksjonen hver 4.–8. uke.

Ekstravasasjon: Alvorlige reaksjoner forventes ikke.

Antidot-/akuttbehandling: folinsyre. Ved konjunktivitt, kan 0,03 % folinsyre som øyedråper brukes, eller 1 % ved tilfeller med kontaminasjon i øyet.
Ved administrasjon i høye doser, gjøres urinen basisk for å redusere nefrotoksisitet.
Tilskudd av folsyre med 5 mg/uke (ikke innen 24 timer etter inntak av metotreksat) reduserer bivirkningene hos voksne. På den annen side, ved toksisitet, kan effekten antagoniseres ved å ta 5 mg folsyre 24 timer etter inntak av metotreksat.

Generelle cytostatika: en rekke cytostatika kan utløse overømfintlighetsreaksjoner. Et akuttskrin (som inneholder epinefrin, klemastin og hydrokortison) skal være tilgjengelig på behandlingsrommet. Akuttskrinet bør inneholde spesifikk motgift.

Etter 9 måneder med klinisk inaktiv sykdom, vurder å redusere dosen gradvis til laveste effektive vedlikeholdsdose og evt. seponering av MTX-behandlingsdosen (JIA og konstitusjonelt eksem).

Monitorering:

 • Kontrollerer kreatinin, ALAT og fullstendig blodstatus ved oppstart av behandling (NVK 2018), 4 uker etter oppstart og etter hver doseøkning (Yee og Orchard 2018, Irvine et al. 2018).
 • Når vedlikeholdsdose er oppnådd monitorer hver 3.- 4. måned (hvis tidligere verdier har vært normale)
 • Følgende anbefalinger gjelder for avvikende labverdier:
  • Leverenzym > 2 ganger normal verdi: reduser dosen og overvåke hver 4-6 uke.
  • Leverenzym > 3 ganger normal verdi: stopp midlertidig og vurder lavest mulig sikker dose ved oppstart igjen (NVK 2018).
 • Spør om du har hatt varicella tidligere eller test hvis du er i tvil (Irvine et al. 2018, NVK 2018, Purvis et al. 2019).
 • Vær oppmerksom på vaksinasjonsråd ved bruk av MTX.
 • MTX er kontraindisert ved graviditet på grunn av risikoen for fosterskader. Både menn og kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under bruk og i minst seks måneder etter seponering  av MTX (Zorginstituut Nederland).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Uhlen S, et al, Efficacy of methotrexate in pediatric Crohn’s disease: a French multicenter study, Inflamm Bowel Dis, 2006, 12, 1053–7
 3. Ravikumara M, et al, Role of methotrexate in the management of Crohn disease, J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2007, 44, 427–30
 4. Akobeng AK, Crohn\'s disease: current treatment options., Arch Dis Child, 2008, Sep;93(9), 787-92
 5. Turner D, et al, Methotrexate following unsuccessful thiopurine therapy in pediatric Crohn\'s disease., Am J Gastroenterol., 2007, Dec;102(12), 2804-12
 6. Medac, SPC Metoject (RVG 29427), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h29427.pdf
 7. Pharmachemie BV, SPC Methotrexate 2,5 mg/ml (RVG 08343), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h08434.pdf
 8. EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, SPC Ebetrexat (RVG 105616), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 10 juni 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h105616.pdf
 9. CBO, Richtlijn Dermatomyositis, polymyositis en sporadische \'inclusion body\' myositis, www.cbo.nl, 2004, 99-111
 10. CBO, Richtlijn Diagnostiek en behandeling van Reumatoide Artritis, www.cbo.nl, 2009, 77
 11. Armbrust W. et al, Werkboek Kinderreumatologie. Derde druk, www.nvk.nl (voor leden), 2014
 12. NVDV, Multidisciplinaire evidence-based richtlijn psoriasis, 2017
 13. Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Richtlijn Uveitis, 2015
 14. NVDV, Multidisciplinary evidence-based guideline psoriasis, 2017
 15. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Richtlijn Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met, www.nvk.nl, 11 aporil 2018
 16. Bellutti Enders, F et al, Consensus-based recommendations for the management of juvenile dermatomyositis, Ann Rheum Dis, 2016, 1-12
 17. Anderson, K., et al , Treatment of severe pediatric atopic dermatitis with methotrexate: A retrospective review., Pediatr Dermatol, 2019, 36(3), 298-302
 18. Dvorakova, V., et al, Methotrexate for Severe Childhood Atopic Dermatitis: Clinical Experience in a Tertiary Center., Pediatr Dermatol, 2017, 34(5), 528-534
 19. El-Khalawany, M. A., et al, Methotrexate versus cyclosporine in the treatment of severe atopic dermatitis in children: a multicenter experience from Egypt., Eur J Pediatr, 2013, 172(3), 351-6
 20. Irvine, A. D.et al , A randomized controlled trial protocol assessing the effectiveness, safety and cost-effectiveness of methotrexate vs. ciclosporin in the treatment of severe atopic eczema in children: the TREatment of severe Atopic eczema Trial (TREAT)., Br J Dermatol, 2018, 179(6), 1297-1306
 21. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Richtlijn "Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met", www.nvk.nl, 2018
 22. Purvis, D., et al , Long-term effect of methotrexate for childhood atopic dermatitis., J Paediatr Child Health, 2019, 55(12), 1487-1491
 23. Rahman, S. I., et al, The methotrexate polyglutamate assay supports the efficacy of methotrexate for severe inflammatory skin disease in children., J Am Acad Dermatol, 2014, 70(2), 252-6
 24. Yee, J., et al, Monitoring recommendations for oral azathioprine, methotrexate and cyclosporin in a paediatric dermatology clinic and literature review.", Australas J Dermatol, 2018, 59(1), 31-40

Oppdateringer

 • 06 juli 2021 10:04: Doseenheten er endret fra mg/kg til mg/m2 for indikasjonen alvorlig atopisk eksem

Konsentrasjonsmåling


Overdose