Dolutegravir

Generisk navn
Dolutegravir
Handelsnavn
Tivicay
ATC-kode
J05AJ03
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Tivicay disperg tab 5 mg
Tivicay tab 10 mg
Tivicay tab 25 mg
Tivicay tab 50 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Oppløselig tablett
   • 4 uker til 6 måneder og 3 til 6 kg
    [1]
    • 5 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 4 uker til 6 måneder og 6 til 10 kg
    [1]
    • 10 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • ≥ 6 måneder og 6 til 10 kg
    [1]
    • 15 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Alternativ: 20 mg/døgn i 2 doser

   • 10 til 14 kg
    [1]
    • 20 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • 14 til 20 kg
    [1]
    • 25 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Alternativ: 30 mg/døgn i 2 doser

   • ≥ 20 kg
    [1]
    • 30 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • Filmdrasjert tablett
   • 6 måneder til 6 år og 14 til 20 kg
    [1]
    • 40 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • 6 måneder til 6 år og ≥ 20 kg
    [1]
    • 50 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • ≥ 6 år og 14 til 20 kg
    [1]
    • 40 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • ≥ 6 år og ≥ 20 kg
    [1] [2] [3]
    • 50 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

I følge produsent er ikke dosejustering nødvendig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Ved dialyse

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering til pasienter som får dialyse. 

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Referanser

 1. ViiV Healthcare UK Limited, SmPC Tivicay (EU/1/13/892/001-002) Rev 34, 14-08-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children., Guidelines for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv/dolutegravir?view=full, Geraadpleegd 22 aug 2023
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, doi:10.1111/hiv.12217

Oppdateringer

 • 20 april 2021 12:13: Doseringsanbefaling er utvidet til barn fra 4 uker basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose