Dolutegravir

Generisk navn
Dolutegravir
Handelsnavn
Tivicay
ATC-kode
J05AJ03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Tivicay disperg tab 5 mg
Tivicay tab 10 mg
Tivicay tab 25 mg
Tivicay tab 50 mg

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Oppløselig tablett
   • 4 uker til 6 måneder og 3 til 6 kg
    [1]
    • 5 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 4 uker til 6 måneder og 6 til 10 kg
    [1]
    • 10 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • 6 måneder til 6 år og 6 til 10 kg
    [1]
    • 15 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Alternativ: 20 mg/døgn i 2 doser

   • 6 måneder til 6 år og 10 til 14 kg
    [1]
    • 20 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • 6 måneder til 6 år og 14 til 20 kg
    [1]
    • 25 mg/døgn fordelt på 1 dose
    • Alternativ: 30 mg/døgn i 2 doser

   • 6 måneder til 6 år og ≥ 20 kg
    [1]
    • 30 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
  • Filmdrasjert tablett
   • 6 måneder til 6 år og 14 til 20 kg
    [1]
    • 40 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • 6 måneder til 6 år og ≥ 20 kg
    [1]
    • 50 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • ≥ 6 år og 14 til 20 kg
    [1]
    • 40 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • ≥ 6 år og ≥ 20 kg
    [1] [2] [3]
    • 50 mg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

I følge produsent er ikke dosejustering nødvendig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Ved dialyse

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering til pasienter som får dialyse. 

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Referanser

 1. ViiV Healthcare UK Limited, SmPC Tivicay (EU/1/13/892/001-002) Rev 24, 26-02-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children., Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv-guidelines/435/dolutegravir, Geraadpleegd 15 feb 2017
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, doi:10.1111/hiv.12217

Oppdateringer

 • 19 april 2021 13:56: Doseringsanbefaling er utvidet til barn fra 4 uker basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose