Lamivudin

Generisk navn
Lamivudin
Handelsnavn
Epivir, Zeffix
ATC-kode
J05AF05
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Biotilgjengelighet: Voksne: 80–85 %, barn < 12 år: 55–65 %. Mat har ingen innvirkning på biotilgjengeligheten.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Epivir mikst oppl 10 mg/ml
Epivir tab 150 mg
Epivir tab 300 mg
Zeffix tab 100 mg
Zeffix tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ved omfattende oppkast etter inntak:
< 15 minutter etter inntak: Gi en hel ny dose når barnet vurderes klar for det
15–30 minutter etter inntak: Gi en halv dose
> 30 minutter etter inntak: Ikke gi en ny dose: størsteparten av legemiddelet har blitt absorbert.

- Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • gestasjonsalder 32 uker til 37 uker
   [4]
   • 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • nyfødt født til termin
   [3] [4] [5]
   • 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Forskrivning av antiretroviral behandling til barn bør gjøres av hivspesialist (infeksjonsmedisiner med spesialkompetanse innen HIV). Kombinasjonene som er tilgjengelige til retroviral behandling forandrer seg stadig. Dosene som er angitt ovenfor er derfor bare ment som en veiledning.

  • 1 måned til 3 måneder
   [4] [7]
   • 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 300 mg/døgn.
   • Forskrivning av antiretroviral behandling til barn bør gjøres av hivspesialist (infeksjonsmedisiner med spesialkompetanse innen HIV). Kombinasjonene som er tilgjengelige til retroviral behandling forandrer seg stadig. Dosene som er angitt ovenfor er derfor bare ment som en veiledning.

  • 3 måneder til 3 år
   [4]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 300 mg/døgn.
   • Forskrivning av antiretroviral behandling til barn bør gjøres av hivspesialist (infeksjonsmedisiner med spesialkompetanse innen HIV). Kombinasjonene som er tilgjengelige til retroviral behandling forandrer seg stadig. Dosene som er angitt ovenfor er derfor bare ment som en veiledning.

  • 3 år til 18 år
   [4]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 300 mg/døgn.
   • Forskrivning av antiretroviral behandling til barn bør gjøres av hivspesialist (infeksjonsmedisiner med spesialkompetanse innen HIV). Kombinasjonene som er tilgjengelige til retroviral behandling forandrer seg stadig. Dosene som er angitt ovenfor er derfor bare ment som en veiledning.

Kronisk aktiv hepatitt B
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2]
   • 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 100 mg/døgn.
Profylakse for nyfødt med HIV-positiv mor
 • Oralt
  • Premature spedbarn gestasjonsalder ≥ 32 uker
   [3] [4] [5] [7]
   • Postnatal alder 0-4 uker: 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
    Postnatal alder > 4 uker: 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser

   • Behandlingsvarighet:
    • 2-6 uker, avhengig av HIV NAT-resultater, mors virusmengde ved fødsel og ytterligere risikofaktorer for HIV-overføring. Rådfør deg med en hivspesialist.
    • Ved bekreftet HIV-diagnose: Livslang behandling; Dose i henhold til behandling av HIV-infeksjon.

     I kombinasjon med zidovudin pluss enten nevirapin eller raltegravir.
  • nyfødt født til termin
   [3] [4] [5] [7]
   • Postnatal alder 0-4 uker: 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
    Postnatal alder > 4 uker: 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser

    • 2-6 uker, avhengig av HIV NAT-resultater, mors virusmengde ved fødsel og ytterligere risikofaktorer for HIV-overføring. Rådfør deg med en hivspesialist.
    • Ved bekreftet HIV-diagnose: Livslang behandling; Dose i henhold til behandling av HIV-infeksjon.

    I kombinasjon med zidovudin pluss enten nevirapin eller raltegravir.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
 • GFR ≥ 50 ml/min/1.73 m2:  Ingen dosejustering nødvendig.
 • GFR 30-50 ml/min/1.73 m2: 50% av normal døgndose, gitt som enkeltdose.
 • GFR 15-30 ml/min/1.73 m2: Start: 50% av normal døgndose, gitt som enkeltdose; vedlikeholdsdose: 33% av normal døgndose, gitt som enkeltdose.
 • GFR 5-15 ml/min/1.73 m2: Start: 50% av normal døgndose, gitt som enkeltdose; vedlikeholdsdose: 16% av normal døgndose, gitt som enkeltdose.
 • GFR <5 ml/min/1.73 m2: Start: 16% av normal døgndose, gitt som enkeltdose; vedlikeholdsdose: 9% av normal døgndose, gitt som enkeltdose.

[SPC Epivir]

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Keam SJ, et al, Lamivudine: in children and adolescents with chronic hepatitis B virus infection., Paediatr Drugs, 2002, 4(10), 687-94
 3. CBO, Richtlijn Antiretrovirale therapie, www.cbo.nl, herziene versie december 2007
 4. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV, Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection - Lamivudine, https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv, 11 apr 2023
 5. PENTA Steering Commitee, PENTA 2009 guidelines for the use of antiretroviral therapy, HIV Medicine, 2009, 10, 591-613
 6. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, 2015, doi:10.1111/hiv.12217
 7. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, www.aidsinfo.nig.gov/contentfiles/lvguidelines/pediatricguidelines.pdf, Geraadpleegd 12 sept 2016, O1-140
 8. ViiV Healthcare BV, SmPC Epivir (EU/1/96/015) Rev 50; 29-08-2022, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

 • 25 mai 2023 13:04: Lagt til ytterligere aldersinndeling for behandling av HIV-infeksjon av barn > 1 mnd.
 • 25 februar 2022 10:44: Oppdatert dosering i henhold til clinicalinfo.hiv guideline.

Konsentrasjonsmåling


Overdose